Udvikling og vækst

Tirsdag den 10. oktober afholdt Dragør Erhverv, som optakt til kommunalvalget, en erhvervspolitisk høring hvor spidskandidaterne kunne fortælle om hvordan de i fremtiden vil arbejde for at skabe et mere dynamisk og bæredygtigt erhvervsliv i Dragør.

Klare holdninger fra Liberal Alliance

For at skabe mere vækst og dynamik for vort lokale erhvervsliv er sagen enkel, vort lokale erhvervsliv skal have færre offentlige omkostninger i form af mindre skatter, afgifter og ikke mindst lokale handelsafgifter. Her er Liberal Alliances klare bud på bedre muligheder for erhvervslivet.,

Offentlig erhvervsfremme skal ske ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet. Og det bør ske gennem lavere skatter og smidig offentlig administration – ikke gennem offentlige puljer til projekter, jobkonsulenter og andre quick-fix løsninger. Kommunen skal kun udføre kerneopgaver og ikke konkurrere med private initiativer. De bedste vilkår for erhvervslivet sikres gennem lavere afgifter, en lavere grad af regulering og en mindre bureaukratisk offentlig administration.

Dækningsafgifte skal væk.

Dækningsafgiften er konkurrenceforvridende, fordi det kun er godt halvdelen af kommunerne, som opkræver dækningsafgift af deres virksomheder, og der er store forskelle på størrelsen af afgiften. Dækningsafgiften er en særskat, og kommunen skal begrænse opkrævningen til et absolut minimum og ideelt helt fjerne den.

Lokale handelsafgifter.

Det lokale erhvervsliv pålægges en lang række kommunale afgifter, f.eks. stadeafgifter, udeserverings afgifter osv. Ved at fjerne eller sænke disse handelsafgifter forbedrer vi det lokale erhvervslivs generelle ramme vilkår til gavn for de erhvervsdrivende, borgerne og turister.  Afgifter er skadelige for erhvervslivet og bør derfor fjernes eller sænkes til et minimum.

Udligningsregler.

Både nettomodtagerkommuner og nettoyderkommunerne mister incitament til at føre en ambitiøs vækstpolitik. Når skattegrundlaget stiger som følge af ressourcestærke tilflyttere, nye virksomheder eller generel vækst, tager den kommunale udligning op til 92 % af de ekstra kommunale indtægter. Udligningen kan være en barriere for at sænke skatterne i kommunerne, fordi en ændret adfærd kommer udligningsordingen til fordel.  Sænker man f.eks. grundskylden i en kommune, og grundpriserne som konsekvens stiger, så stiger udligningen også. Ved at gøre udligningsordningen mere retfærdig, kan man ansvarliggøre kommunerne og dermed give dem incitamenter.

Byggesagsgebyrer.

Høje byggesagsgebyrer er skadeligt for byggeriet og dermed for væksten. Det bør være en kommunalpolitisk målsætning at have så lave byggesagsgebyrer som muligt. Det vil skabe incitamenter for at iværksætte byggerier. ¨Både for private og for erhvervslivet.

Liberal erhvervspolitik.

Det arbejder vi for i Liberal Alliance, virksomheder i vækst. Dragør skal være de selvstændiges paradis og dermed bliver Dragør hovedstadsområdets mest attraktive bopælskommune. Vi skal derfor have øget antallet af private arbejdspladser – både små og store. Og kommunen skal være konkurrencedygtig på både pris og service. Vi skal fremme privat erhverv i alle sektorer og i hele kommunen og kommunen skal så vidt det er muligt købe varer og ydelser lokalt. Erhvervsservice skal aktivt promovere virksomheder både i og uden for kommunen og vi skal tænke nyt og gerne kopiere de bedste ideer fra andre kommuner.

Med venlig hilsen

Asger Larsen

Spidkandidat for
Liberal Alliance