Torben Kristensen

 

 

 

 

 

 

Liberal Alliance står for borgerlige liberale tanker med blik for de svageste. Vi kender værdien af god uddannelse og vi ønsker, at medvirke til gode rammevilkår for erhvervslivet og dermed jobskabelse, så vi kan betale velfærden i Dragør. Derfor er det vigtigt med en slank administration, så lidt bureaukrati, som muligt og en sund økonomi i kommunen. Dermed kan vi betale af på tidligere tiders gældsbjerg, sænke kommunens renteomkostninger og fastholde den velfærd, vi har.

Liberal Alliance har siden januar 2015 været repræsenteret i Dragør kommunalbestyrelse af Dragørs tidligere borgmester Asger Larsen.Vi vil gerne være bredere repræsenteret, så der kan skabes et stabilt og ansvarligt borgerligt flertal. Mit navn er Torben Kristensen. Jeg er 57 år og kandidat for Liberal Alliance til Dragørs kommunalbestyrelse. Jeg er virksomhedsrådgiver og partner i Lucas & Partnere. Jeg arbejder på mange forskellige problemstillinger, herunder med køb, salg og vurdering af virksomheder, samt finansiering af de mange gode idéer, der bobler i firmaer og hos iværksættere og som kan skabe dynamik og nye jobs. Min erfaring er alsidig fra mange grene af erhvervslivet og du kan se mere her: www.proworks.dk

Mærkesager: Tilvejebringelse af en ansvarlig økonomi i Dragør kommune, med baggrund i politiske visioner, der fremmer vækst og udvikling, samt tilvejebringer det råderum, der sikrer uddannelse, kvalitet i skolerne, god ældrepleje og bedre infrastruktur.

Af specifikke sager kan nævnes:

  • Lavere grundskyld
  • Lavere kommuneskatter
  • Lavere gebyrer

Det skal vi finansiere gennem:

  • Byudvikling
  • Havneudvikling
  • Central udvikling og samarbejde med erhvervs- og turistinteresser i og for Dragør
  • Mindske bureaukrati og regelrytteri
  • Sænke kommunens administrationsomkostninger
  • Tiltrækning af virksomheder
  • Tiltrækning af ressourcestærke nye borgere

Ved valget i november 2017 kan du medvirke til, at give Liberal Alliance et klart og styrket mandat til, at få optimal indflydelse på beslutningsprocessen og udviklingen i kommunen, til gavn for alle Dragør kommunens borgere.

Kontakt tk@catchinnovation.dk