Tid til forandring

Tirsdag den 21.november 2017 er der valg til Dragør Kommunes kommunalbestyrelse. Det er dig som borger der skal bestemme, om ikke tiden er kommet til forandring i byrådet. De seneste 4 år har især været præget af store forandringer i skolestrukturen. En struktur som de ansvarlige politikere der havde ansvaret for den katastrofale ændring, nu står i kø for at ville genoprette lige op til valget.
Jeg er kandidat for Liberal Alliance (LA) i Dragør kommunalbestyrelse. En af mine mærkesager er skole og undervisning. Jeg støtter 3 selvstændige skoler på 3 matrikler, med en selvstændig ledelse. En stemme på Liberal Alliance, -liste i, er en stemme på det arbejde jeg og LA´s øvrige 4 kandidater vil lægge for dagen, i den kommende kommunalbestyrelse, i bestræbelserne på at genoprette trivslen på Dragørs skoler.
Vi ønsker mere frihed til skolerne, så de bedre kan indrette deres hverdag på den måde, der er bedst for den enkelte skole. Kommunen skal ikke detailregulere folkeskolerne, men i stedet overlade et større ansvar til skoleledelsen. Det er ude på den enkelte skole, at beslutningerne træffes bedst. Lad lederne få lov at lede. Lad skolebestyrelserne og forældrene være med til at skabe skolen, sammen med den lokale ledelse, uden indblanding fra den kommunale forvaltning. Det tror Liberal Alliance, at der kommer de bedste skoler ud af.
Der skal være balance mellem skole og fritid, så eleverne også har tid til at være børn. Mange børn i Dragør har været nødt til at droppe deres fritidsbeskæftigelser, på grund af en lang skoledag. Det er dog en direkte følge af den ændrede folkeskolelov. Derfor undrer det os, at Dragør Kommune ikke har været blandt ansøgerne til en forsøgsordning, om en kortere skoledag, som Undervisningsministeriet har givet kommunerne mulighed for.
LA vil arbejde for, at få mere kvalitet i undervisningen. Folkeskolelærere er uddannet til at undervise i folkeskolen. Og det er dygtige lærere der underviser på Dragørs skoler. Der sker en konstant udvikling indenfor undervisningsmetoder og rent fagligt. Vi skal derfor sikre, at vores lærere hele tiden har den nyeste viden indenfor deres fagområder. Derfor skal efteruddannelsen af lærerne styrkes. Vi skal have tilliden til skoleområdet og respekten for lærerne tilbage.
Liberal Alliance støtter et privat- eller friskole initiativ i kommunen. Der er mange gode og progressive kræfter der er klar til, at løfte opgaven og dermed gøre Dragør endnu mere mangfoldig på uddannelsesområdet.

En stemme på Liberal Alliance, -liste i, er en stemme på mit arbejdet for at Dragørs skoler kommer på ret kurs.

Bent André Kofod
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance