Thomas Koch

 

 

 

 

 

 

 

Mine mærkesager :

  • Børn og unge i Dragør
  • Social ansvarlighed
  • Erhverv
  • Afbureaukratisering af administrationen
  • Effektivisering af arbejdsgangen i Dragør kommune.

Børn og Unge i Dragør : Liberal Alliance vil arbejde for større nærvær i skoler og institutioner. Det kan vi opnå ved at effektivisere og omfordele midler til skolerne. Det vil betyde mere frihed til lærere og lokale ledelser på skoler og institutioner til, at træffe de nødvendige beslutninger. Vores børn og unge har længe lidt under reformer og ny skolestrukturer gennemtvunget af forvaltningen og politikerne ( de voksne ). LA mener ikke at et barn bør opleve en eneste dag med svigt fra de myndigheder der skulle varetage deres interesser. Vi har ganske enkelt ikke råd til at tabe børnene på gulvet. Børnene skulle gerne sikre at vi voksne kan se frem til en alderdom med omsorg og tryghed. Større fleksibilitet på børnepasnings området. Det skal ære muligt at kunne vælge den institution der passer familien bedst. Borgerens ønske skal sættes højere end administrationens normerings mål.

 

Social ansvarlighed : Det er ikke nogen hemmelighed at Liberal Alliance, ubegrundet, er berygtet for at være ultra-liberale og kyniske. Det er ganske enkelt ikke sandt, tvært i mod, Liberal Alliance tager ansvar og arbejder hårdt for personlig frihed og ret til at leve det liv den enkelte borger i Danmark og Dragør måtte ønske. Liberal Alliance Dragør bekymrer sig i særdeleshed om de udsatte borgere i Dragør. Vi så gerne de 65 millioner den fine nye svømmehal kommer til at koste, var blevet fordelt på flere områder, blandt andet på de unge og de ældre, i form af flere midler til varmehænder. Vedligehold af Dragørs park og vej, trænger også til et løft.

Erhverv : LA ønsker Dragør helt op i top 10 på DI ( Dansk Industri ) Erhvervs venligheds barometer. Det vil vi opnå gennem afbureaukratisering og effektivisering af de administrative procedure. Der skal være kort fra ansøgning til svar. Jeg har igennem mit virke i vores familievirksomhed set og oplevet god og dårlig sagsbehandling. Det der står tydeligst i min erindring er den arrogance man ofte bliver mødt med af kommuner, når man som virksomhed afgiver tilbud eller venter på betaling af regninger. Som borger og virksomhed skal man oftest svare inden 10 dage og betale evt. skat og moms inden for urimelige tidsfrister, der er bestemt af det offentlige. Men når det offentlige skal betale trækker man tiden, velvidende at den, lille håndværksmester, er afhængig af rettidig betaling.

Afbureaukratisering af administrationen : Det skal give mening når man udsætter borgere for ventetider i sagsbehandlingen. Borgeren er en kunde i butikken, og bør opleve behandlingen som så. Så alle unødige forsinkelser af sagsbehandlingen må ikke forekomme.

Effektivisering af arbejdsgangen i Dragør kommune: Der må ikke ansættes ledere i Dragør for lederens skyld. Liberal alliance ønsker at holde administration i det offentlige på et minimum, og effektiviteten høj. Det vil LA opnå ved at øge flowet af sagsbehandlinger, dvs. ved at behandle sagerne inden for 3 uger. LA vil være med til at udlicitere flere opgaver til private virksomheder. Der er opgaver som grundet rammeaftaler og offentlige overenskomster forhindre en effektiv drift, så som institutioner. Denne ineffektive drift rammer borgeren i service niveauet.

Der er snart valg i Dragør og du skal sætte dit kryds. Det jeg ønsker er at du tænker dig om før du går til valgurnerne, og stiller dig følgende spørgsmål ; Hvad betyder noget for mig ? Hvad ønsker du at opnå med dit kryds ? Og hvad forventer du at vi som politikere kan føre ud i livet ? Jeg kan garantere at jeg og mit team i Liberal Alliance Dragør, vil kæmpe for en mere transparent ledelsesform i Dragør kommune, og vi brænder indædt for en afbureaukratisering og effektivisering af sagsbehandling og arbejdsgangen på rådhuset.

Sæt dit kryds ved : Kommunalvalgs kandidat Thomas Reinhard Koch ( I ) Liberal Alliance Dragør

Kontakt thomaskoch2@me.com