Den politiske sæson er igang

Af Torben Kristensen, direktør, PROWORKS, samt bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance

1379844_544721412273697_729707271_n

I strålende solskin afholdtes søndag, den 23. august 2015 sommergruppemøde i Liberal Alliance, Dragør. Humøret var i top, dagsordenen på plads – og formanden diskede op med et lækkert tag selv bord til de fremmødte.

Der var også grund til optimisme i den relativt nye forening, etableret i 2012. Lokalforeningen har hurtigt markeret sig i Dragør og trods lidt begyndervanskeligheder med besætningen, kom skibet flot i havn med langt flere stemmer ved KV13, end Liberal Alliances landsgennemsnit.

Imidlertid var det ikke nok til, at få valgt en kandidat ind i kommunal-bestyrelsen, hvilket ærgrede mange Dragør borgere – og ikke mindst os i Liberal Alliance.

Chancen kom så i forbindelse med det mudrede forløb, hvor Asger Larsen – dengang fra konservative – vægrede sig mod, at sætte en socialdemokrat i borgmesterstolen, når der nu var et blåt flertal i Dragør. Asger stod ved sine borgerlige dyder, hvilket de konservative ekskluderede ham for. Efter et års tid med gode samtaler og grundig afstemning af borgerligt/ liberale holdninger, fandt Asger Larsen og Liberal Alliance hinanden og LA Dragør fik sit længe savnede byrådsmedlem.

Så kom, som bekendt folketings-valget og igen fik Liberal Alliance flere stemmer i Dragør end gennemsnittet på landsplan.

Vi har kunnet konstatere, at vi har fået flere medlemmer i lokalforeningen og også du, kære læser, er mere end velkommen til, at slutte dig til os. Sammen vil vi værne om Dragør, skabe mere gennemsigtighed, gøre Dragør mere erhvervs- og udviklingsvenlig.

Senest har Asger Larsen fået et enigt udvalg til at bakke op om sit forslag om, at behandlingen af delegationsplanen skal behandles på et selvstændigt møde i KB. Gennem snart 24 år i kommunalbestyrelsen, har Asger Larsen oplevet, at administrationen har fået større og større beføjelser, vedtaget af uerfarne nyvalgte politikere. Dermed kommer politikerne længere og længere væk fra borgerne og vi styrer mod et administrativt embedsmands styre. LA Dragørs bestyrelse har sammen med Asger Larsen indgående drøftet, hvorledes LA Dragør aktivt kan medvirke til styrkelsen af borgernes medindflydelse og politikernes lydhørhed. Vi håber, at anstrengelserne vil bære frugt.

Flere unge i foreningen er det også blevet til. LAU (Liberal Alliances Ungdom) er en progressiv, skarp, dynamisk partiungdomsorganisation med mange intelligente unge mennesker, der deler interessen for politik. Med mange, også underholdende, arrangementer, er det vel også en af de sjoveste partiungdomsorganisationer.

På sommergruppemødet blev nedsat forskellige udvalg, så man kan koncentrere sig om de emner, man har faglig erfaring og viden i, eller blot særlig interesse i.

Det er fortsat muligt for medlemmer af LA Dragør helt uforpligtende, at deltage i bestyrelsesmøderne, måske for, at snuse lidt til det politiske, måske for, at bidrage med noget særligt, der ligger en på sinde, måske for, at se, om udvalgs- eller bestyrelsesarbejdet har interesse. Alle medlemmer er velkomne.

Selvsagt var det et godt sommergruppemøde, da alle pile peger frem i den unge Dragør afdeling af Liberal Alliance, som også på landsplan kan notere sig stigende tilslutning.

Der var bred enighed om, at LA, Dragør skal arbejde for, at Dragør bliver en af Danmarks mest attraktive bopælskommuner. Hvordan det skal ske, kan blandt andet læses i vores program for udviklingen af Dragør.

Sommergruppemøde

Efter et godt folketingsvalg og en velfortjent ferie er LA Dragørs bestyrelse atter trukket i arbejdstøjet.

Sommergruppemøde LA Dragør

Vi holder åbne bestyrelsesmøder, så du er velkommen til at kikke forbi og lære os at kende. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så kan du følge med i vores aktiviteter.

Kom med til nytårskur

Du ønskes et godt nytår. Det er med stolthed, at jeg i dag kan løfte sløret for, at Liberal Alliance Dragør har fået sit første kommunalbestyrelsesmedlem. Det er den tidligere borgmester Asger Larsen, der har valgt at skifte til LA. Vi siger velkommen til Asger og ser frem til samarbejdet.

Du har mulighed for at møde Asger og ligesindet liberale venner ved vores medlemsmøde og nytårskur tirsdag den 20. januar 2015 klokken 19.00. Arrangementet afholdes på Dragør Rådhus, Kirkevej 7 – mødet er for medlemmer af Liberal Alliance og dem, der gerne vil vide mere om partiet.

Program

1. Velkomst ved formand, Trine Søe

2. Rundvisning på Rådhuset

3. Kort indlæg ved kommunalbestyrelsesmedlem Asger Larsen

4. Spørgsmål, samtale og læren hinanden at kende.

Af hensyn til praktiske giv gerne uforpligtende besked på 23 36 91 07, hvis du planlægger at komme forbi.

Asger Larsen uddyber skiftet til LA

Derfor Liberal Alliance

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg gennem længere tid har gjort mig mine personlige og politiske overvejelser, før jeg tog den endelige beslutning om gå til Liberal Alliance. Der er tungtvejende grunde til jeg har valgt Liberal Alliance. Liberal Alliance står for en lokalt orienteret politik baseret på borgerlige/liberale værdier, som også jeg står for. Den uro, der var i Konservative såvel før, under, og som efter sidste lokalvalg i november 2013, kulminerende med, at Konservative pegede på den tidligere socialdemokratiske borgmester, som fortsættende borgmester – dette trods socialdemokratisk tilbagegang og trods et borgerligt flertal – var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Dertil kommer mangel på åben debat om kommunens bæredygtighed og selvstændighed, herunder det altafgørende behov for udvikling af Dragør. Emnet er tabu, grundet hasardspil med kommunens økonomi og en fastlåst ”politisk korrekthed”, som ikke gavner lokalsamfundets fremtid eller dets borgere. Liberal Alliance har en sund indstilling til bæredygtig udvikling og viste under valgkampen også engagement omkring de svageste i vores kommune og udvikling af vore boligområder eksempelvis Vængerne og Søvang.

Borgerligt sammenhold

De Borgerlige partier bør ikke bare landspolitisk, men også lokalt, samarbejde for at nå de overordnede fælles mål. At Konservative på valgnatten svigtede det borgerlige ståsted – og ikke bare deres egne vælgere – men også størstedelen af Dragørs vælgere, blot for at holde Venstre ude. Dette lykkedes heldigvis ikke. Det endelige resultat efter valget kender vi alle; en borgerlig borgmester og ledelse. Liberal Alliance står for fornyelse og nytænkning, og vi skal da også forsøge at holde den borgerlige koalition fast på valgløfterne og i det hele taget påvirke beslutningsprocesserne i så høj grad som muligt. Alt selvfølgelig i dyb respekt for Dragørs særegenhed og lange kulturelle historie.

Det landspolitiske

I det landspolitiske perspektiv føler jeg mig mere i overensstemmelse med den politik, som Liberal Alliance står for. Jeg har ofte ærgret mig over, at De Konservative for enhver pris har fastholdt at blive i den tidligere regering – uden at resultaterne har fulgt med. Plus at under den nuværende røde regeringhar de igen svigtet de borgerlige værdier, blot for at være med i en flig af et forlig.
Jeg oplever i Liberal Alliances program en forfriskende fornyelse og nutidighed, der er grundigt dokumenteret og bekræftet af mange af landets bedste forskere, analytikere og økonomer. I Liberal Alliances program er holdningerne klare og en fast kurs er lagt – uden de mange populistiske kompromisser, vi desværre har set fra de øvrige borgerlige partiers side. Hos Liberal Alliance har jeg fundet klare præcise holdninger på særligt fire områder; skattepolitik, gang ivæksten, mindre bureaukrati og frihed med færre forbud og påbud. Alle utrolig vigtige områder for at fåDanmark på ret køl igen. Dertil kommer et klart holdningsprogram, hvor der lægges stor vægt på og hensyn til de svage grupper i vores samfund. Med andre ord finder jeg, at Liberal Alliance er et nutidigt, moderne liberalt/ borgerligt parti, som jeg føler og oplever, er i overensstemmelse med min personlige politiske opfattelse. Liberal Alliance følger med tiden og har indset, at vi er nødt til at have love, regler, erhvervsforhold, skatter og afgifter, der gør handelsnationen Danmark konkurrencedygtig i en global Verden, så vi kan bevare og udbygge den velfærd, tidligere generationer har skabt.

Ærlighed og ansvarlighed

Ved valget i november 2013 fik jeg personligt et godt valg, trods en lavere placering på listen. Disse mange personlige stemmer er på ingen måde tabt – tværtimod bliver de, som tiltænkt, en borgerlig/ liberal stemme i byrådssalen. I Liberal Alliance føler jeg, at jeg nu har en betydeligt bedre og klarere politik og en god bestyrelse i ryggen, som er i overensstemmelse med mine personlige synspunkter og holdninger. Med mit skift til Liberal Alliance har jeg fundet fornyet styrke, samarbejde, tydelige og klare holdninger, som jeg kan agere troværdigt og ærligt med i den politiske debat. Mine holdninger har ikke ændret sig, men mit tidligere parti ændrede sig, og derfor håber jeg, at alle forstår den beslutning, jeg har truffet. Jeg har det nu engang bedst med ærlighed og ansvarlighed og med at tone rent flag. Derfor er mit valg af politisk tilhørsforhold faldet på Liberal Alliance.

Med venlig hilsen
Asger Larsen

Asger Larsen skifter til LA

Asger Larsen
Tidligere borgmester skifter til Liberal Alliance

Asger Larsen, der er tidligere konservativ borgmester i Dragør, skifter til Liberal Alliance. Det er en erfaren politiker, der i dag har meldt sig ind i Liberal Alliance. Asger Larsen, mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen og tidligere borgmester i Dragør, har efter længere tids personlige og politiske overvejelser valgt, at han nu vil repræsentere Liberal Alliance.

Asger Larsen udtaler: “Der er flere grunde til, at jeg har valgt Liberal Alliance. Partiet står ligesom mig for en fornuftig lokalt orienteret politik baseret på borgerlige/liberale værdier. Det er ingen hemmelighed, at der var en del uro i De Konservative før, under og efter sidste kommunalvalg, og at det hele kulminerede med, at man valgte at pege på en rød borgmester på trods et borgerligt flertal. For mig var det dråben, der fik bægeret til at flyde over. Heldigvis fik Dragør en borgerlig borgmester til sidst”.

Asger fortsætter med at uddybe: “Jeg kan godt lide, at Liberal Alliance tør tage de vanskelige debatter, som ikke altid er populære blandt vælgerne. Ved sidste valg fokuserede Liberal Alliance i Dragør meget på  økonomisk bæredygtig udvikling i kommunen – et område der også optager mig. Derudover føler jeg mig meget velkommen i Liberal Alliance og glæder mig til at tage fat på arbejdet”.

Trine Søe, formand for Liberal Alliance i Dragør, udtaler: “Asger Larsens holdninger har gennem mange årspraktisk politisk arbejde været drevet af fornuft og rationale og ikke af følelser – det kan vi godt lide. Vi er glade for at kunne byde Asger velkommen på holdet, og vi ser frem til at få en politisk platform i lokalpolitik. Vi fik jo i Dragør med 4,5% af stemmerne et godt kommunalvalg, når man sammenligner medlandsresultatet, men det kunne desværre ikke række til en plads i kommunalbestyrelsen – den har vi fået nu. Vi glæder os over med Asger at have fået et talerør som selvstændigt tager stilling til tingene og som gennem praktisk politisk arbejde har vist, at han ikke er bange for at tænke nyt og indgå fornuftige partnerskaber.
Liberal Alliance har nu en plads ud af femten i Dragør kommunalbestyrelse.

For yderligere kommentarer:
Asger Larsen 20 44 83 29
Trine Søe 29 33 30 66