Ordinær generalforsamling & opstillingsmøde 2017

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling og opstillingsmøde i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse for vores forening samt supplerer listen med kandidater til kommunalvalget i november måned.

Liberal Alliance i Dragørs generalforsamling afholdes:

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Vedhæftet er regnskabet for 2016, der er revideret og godkendt af Storkredsens revisor uden påtegninger samt bestyrelsens forslag til nye lokalforeningsvedtægter.

Dagsorden1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag (Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer)

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand). Kasserer rollen varetages af Storkredsens kasserer, hvis generalforsamlingen ønsker det.

8) Valg af kandidater til Liberal Alliance Dragørs liste til kommunalvalget 2017

– Spidskandidat er Asger Larsen.

9) Politisk drøftelse

10) Eventuelt

Husk at gentegne dit medlemskab
Har du endnu ikke fået gentegnet dit medlemskab?

Hvert eneste af medlem gør en forskel for Liberal Alliance. Du er med til at muliggøre, at vi kan føre effektive valgkampe, afholde arrangementer, sikre en aktiv politisk organisation – og forhåbentlig trække Danmark i den rette, liberale retning. Gentegning foregår via medlemsdatabasen. Og er du i tvivl om, om du har gentegnet, er det en god idé for en god ordens skyld at logge ind og kigge efter. Husk, at du skal have betalt kontingent for at have stemmeret og være valgbar på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Trine Søe, Formand Liberal Alliance Dragør
Tlf: +29 33 30 66