”Bullets” KV21

Skat og grundskyld:

 • Nedsættelse. Attraktivt for nye borgere. Vi vil ikke være den dyreste kommune at bo i.
 • Ingen grund til at ligge inde med 70 mio. i kassebeholdning.

Skole og undervisning:

 • Liberal Alliance ønsker mere frihed til skolerne.
 • Kommunerne skal ikke detailregulere folkeskolerne.
 • Der skal være balance mellem skole og fritid.
 • Vi støtter et privatskole initiativ.

Børnepasning:

 • Overskudskapacitet tilpasses.
 • Positive for private initiativer.
 • Sikre pasningsmuligheder.

Erhverv og turisme:

 • Dækningsafgift lempes.
 • Udvidelse af erhvervsområde.
 • Lettere og hurtigere sagsbehandling.
 • Effektivisering af samarbejde med organisationer, Dragør Turistråd og Erhvervs- og turistchefen.

Politiske visioner:

 • Afbureaukratisering.

Havnen:

 • Attraktivt havnemiljø for mange.
 • Sikring af traditionelle og turisme orienterede erhverv.
 • Respekt for historie/traditioner.
 • Privatisering. Mange ejere/aktører.
 • Delvist boliger og husbåde. Liv i havnen.

Kollektiv trafik:

 • Bedre offentlig transport.
 • Fastholdelse af midler i budgettet.
 • Bedre dialog med omliggende kommuner.
 • Bør være en regional opgave.

Ældreområdet:

 • Sikre at overflødigt bureaukrati erstattes med menneskeligt nærvær.
 • Høj grad af frit valg og mangfoldighed i udbuddene.
 • Privatisering af f.eks. køkken og hjemmehjælp.

Social- og sundhedsområdet:

 • Kortere sagsbehandlingstider
 • Væk med unødig administration