Kære medlem af Liberal Alliance Dragør.

Så er det tid til Liberal Alliance Dragørs Ordinær Generalforsamling.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan indkalde til generalforsamling i LA Dragør, vi må nu samles 25 personer indendørs.

Og da vi har et, indtil videre, begrænset medlemstal i Dragør burde det ikke give anledning til bekymring at skulle afholde vores generalforsamling fysisk.

Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 16. juni kl. 1900 på adressen:

Eventyrhusets Vuggestue, Rødtjørnen 60A, 2791 Dragør

Tilmelding og forslag til dagsordenen skal være os i henne inden 26. maj.

Aftenens dagsorden ser således ud:


1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
                a. Formand
                b. Næstformand
                c. Bestyrelsesmedlemmer
                d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventue

Opdatering fra Hovedbestyrelsen og storkredsen.

TID TIL AT GENTEGNE?
Dit medlemskab: Har du endnu ikke gentegnet dit medlemskab ? Så skynd dig ind i medlemssystemet – og tjek gerne samtidig, om dine oplysninger om adresse og lignende stadig er korrekte.

Thomas R Koch

Formand Liberal Alliance Dragør

Tlf.: 40413489 / thomaskoch2@me.com