Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alle medlemmer af Liberal Alliance Dragør, bosiddende i Dragør kommune, inviteres hermed til ordinær generalforsamling, onsdag, den 23. maj 2018 kl. 19.00 på Køjevænget 46, 2791 Dragør.

Aftenens dagsorden ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte process med henblik på at sammenlægge de 2 lokalforeninger LA Tårnby og LA Dragør.
6a. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 16. maj 2018.
Bestyrelsen byder på lidt forplejning.

Formanden kan kontaktes her: Trine Søe, 29333066

Vel mødt!

Liberale hilsner,

Liberal Alliance Dragør