Den politiske sæson er igang

Af Torben Kristensen, direktør, PROWORKS, samt bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance

1379844_544721412273697_729707271_n

I strålende solskin afholdtes søndag, den 23. august 2015 sommergruppemøde i Liberal Alliance, Dragør. Humøret var i top, dagsordenen på plads – og formanden diskede op med et lækkert tag selv bord til de fremmødte.

Der var også grund til optimisme i den relativt nye forening, etableret i 2012. Lokalforeningen har hurtigt markeret sig i Dragør og trods lidt begyndervanskeligheder med besætningen, kom skibet flot i havn med langt flere stemmer ved KV13, end Liberal Alliances landsgennemsnit.

Imidlertid var det ikke nok til, at få valgt en kandidat ind i kommunal-bestyrelsen, hvilket ærgrede mange Dragør borgere – og ikke mindst os i Liberal Alliance.

Chancen kom så i forbindelse med det mudrede forløb, hvor Asger Larsen – dengang fra konservative – vægrede sig mod, at sætte en socialdemokrat i borgmesterstolen, når der nu var et blåt flertal i Dragør. Asger stod ved sine borgerlige dyder, hvilket de konservative ekskluderede ham for. Efter et års tid med gode samtaler og grundig afstemning af borgerligt/ liberale holdninger, fandt Asger Larsen og Liberal Alliance hinanden og LA Dragør fik sit længe savnede byrådsmedlem.

Så kom, som bekendt folketings-valget og igen fik Liberal Alliance flere stemmer i Dragør end gennemsnittet på landsplan.

Vi har kunnet konstatere, at vi har fået flere medlemmer i lokalforeningen og også du, kære læser, er mere end velkommen til, at slutte dig til os. Sammen vil vi værne om Dragør, skabe mere gennemsigtighed, gøre Dragør mere erhvervs- og udviklingsvenlig.

Senest har Asger Larsen fået et enigt udvalg til at bakke op om sit forslag om, at behandlingen af delegationsplanen skal behandles på et selvstændigt møde i KB. Gennem snart 24 år i kommunalbestyrelsen, har Asger Larsen oplevet, at administrationen har fået større og større beføjelser, vedtaget af uerfarne nyvalgte politikere. Dermed kommer politikerne længere og længere væk fra borgerne og vi styrer mod et administrativt embedsmands styre. LA Dragørs bestyrelse har sammen med Asger Larsen indgående drøftet, hvorledes LA Dragør aktivt kan medvirke til styrkelsen af borgernes medindflydelse og politikernes lydhørhed. Vi håber, at anstrengelserne vil bære frugt.

Flere unge i foreningen er det også blevet til. LAU (Liberal Alliances Ungdom) er en progressiv, skarp, dynamisk partiungdomsorganisation med mange intelligente unge mennesker, der deler interessen for politik. Med mange, også underholdende, arrangementer, er det vel også en af de sjoveste partiungdomsorganisationer.

På sommergruppemødet blev nedsat forskellige udvalg, så man kan koncentrere sig om de emner, man har faglig erfaring og viden i, eller blot særlig interesse i.

Det er fortsat muligt for medlemmer af LA Dragør helt uforpligtende, at deltage i bestyrelsesmøderne, måske for, at snuse lidt til det politiske, måske for, at bidrage med noget særligt, der ligger en på sinde, måske for, at se, om udvalgs- eller bestyrelsesarbejdet har interesse. Alle medlemmer er velkomne.

Selvsagt var det et godt sommergruppemøde, da alle pile peger frem i den unge Dragør afdeling af Liberal Alliance, som også på landsplan kan notere sig stigende tilslutning.

Der var bred enighed om, at LA, Dragør skal arbejde for, at Dragør bliver en af Danmarks mest attraktive bopælskommuner. Hvordan det skal ske, kan blandt andet læses i vores program for udviklingen af Dragør.