Opstillingsmøde KV17

valg-2-2013

Dragør Liberal Alliances medlemmer valgte den 13. oktober 2016 i overensstemmelse med vedtægterne spidskandidat til forestående kommunalvalg 2017. Som forventet blev Asger Larsen, tidligere borgmester, viceborgmester og byrådsmedlem gennem 20 år valgt som partiets spidskandidat og dette til stående bifald fra de mange fremmødte.

Ved Asger Larsens efterfølgende redegørelse for kommunens tilstand, stod det klart, at Dragør Kommune trods et privilegeret udgangspunkt står overfor væsentligste kommunale udfordringer ikke mindst i forhold til den kommunale økonomi, udvikling af rammevilkår for Dragørs erhverv samt forandringsledelse af den kommunale forvaltning. Betydelige udfordringer som kalder på fornyelse, nytænkning og borgerlige løsninger, men som samtidig skal have afsæt i Dragørs særegenhed og lange kulturelle historie.

Formanden for Dragør Liberal Alliance, Trine Søe udtaler: ”Asger er en stærk kandidat med mange års erfaring og en klar liberal linje. Asger vil, som tidligere bevist, kunne levere resultater ift. fælles borgerlig retning i kommunalbestyrelsen, og han besidder de rette politiske visioner for at kunne skabe en tiltrængt udvikling af Dragør til gavn for borgere og erhvervslivet. Jeg er meget tryg ved, at medlemmerne har valgt en så stærk kandidat”.

Dragør Liberal Alliance ser frem til kommunalvalget i 2017. Vi forventer udover de lokalpolitiske temaer en kommunal valgkamp præget af landspolitiske temaer så som boligbeskatning, arbejdsreformer, afbureaukratisering og selvsagt skattepolitik.

De øvrige kandidater til kommunalvalget 2017 vælges på et supplerende opstillingsmøde til foråret. Flere liberale kandidater forventes at følge trop og interesserede opfordres til at kontakte formand Trine Søe.

Indkaldelse til opstillingsmøde

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Den 17. november 2017 skal vi en tur i stemmeboksen for at vælge nyt byråd i Dragør. Som medlem af Dragør Liberal Alliance har du mulighed for at sætte dit præg på kandidaterne, som opstilles for vores parti. Det er også en god anledning til at møde andre liberale i din egen kommune.

Derfor indkaldes du til opstillingsmøde onsdag den 13. oktober klokken 19.00 på Dragør Rådhus (Kirkevej 7). Opstillingsmødet afholdes i Havnestue, men mød blot op ved hovedindgangen, så bliver du guidet til dette rette sted. Her vil vi blandt andet vælge spidskandidaten til KV17 for Liberal Alliance.

Jeg kan kun opfordre dig til at komme forbi. Vi har flere nye medlemmer, og for nogle af disse er dette også deres første arrangement. En gang skal som bekendt være den første. Håber du kigger forbi :o)
 

Dagsordnen

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kandidatliste og præsentation af kandidater
4. Valghandling
5. Optælling og resultat
6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Trine Søe

Formand, Liberal Alliance Dragør.
+29 33 30 66

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse for vores forening. Liberal Alliance i Dragørs generalforsamling afholdes:

Onsdag den 20. april 2015 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer).

8) Valg af en revisor og en revisorsuppleant

9) Eventuelt

Husk at gentegne dit medlemskab
Har du endnu ikke fået gentegnet dit medlemskab?

Hvert eneste af medlem gør en forskel for Liberal Alliance. Du er med til at muliggøre, at vi kan føre effektive valgkampe, afholde arrangementer, sikre en aktiv politisk organisation – og forhåbentlig trække Danmark i den rette, liberale retning. Gentegning foregår via medlemsdatabasen min.liberalalliance.dk. Og er du i tvivl om, om du har gentegnet, er det en god idé for en god ordens skyld at logge ind og kigge efter. Husk, at du skal have betalt kontingent for at have stemmeret på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Trine Søe, Formand Liberal Alliance Dragør
Tlf: +29 33 30 66

Den politiske sæson er igang

Af Torben Kristensen, direktør, PROWORKS, samt bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance

1379844_544721412273697_729707271_n

I strålende solskin afholdtes søndag, den 23. august 2015 sommergruppemøde i Liberal Alliance, Dragør. Humøret var i top, dagsordenen på plads – og formanden diskede op med et lækkert tag selv bord til de fremmødte.

Der var også grund til optimisme i den relativt nye forening, etableret i 2012. Lokalforeningen har hurtigt markeret sig i Dragør og trods lidt begyndervanskeligheder med besætningen, kom skibet flot i havn med langt flere stemmer ved KV13, end Liberal Alliances landsgennemsnit.

Imidlertid var det ikke nok til, at få valgt en kandidat ind i kommunal-bestyrelsen, hvilket ærgrede mange Dragør borgere – og ikke mindst os i Liberal Alliance.

Chancen kom så i forbindelse med det mudrede forløb, hvor Asger Larsen – dengang fra konservative – vægrede sig mod, at sætte en socialdemokrat i borgmesterstolen, når der nu var et blåt flertal i Dragør. Asger stod ved sine borgerlige dyder, hvilket de konservative ekskluderede ham for. Efter et års tid med gode samtaler og grundig afstemning af borgerligt/ liberale holdninger, fandt Asger Larsen og Liberal Alliance hinanden og LA Dragør fik sit længe savnede byrådsmedlem.

Så kom, som bekendt folketings-valget og igen fik Liberal Alliance flere stemmer i Dragør end gennemsnittet på landsplan.

Vi har kunnet konstatere, at vi har fået flere medlemmer i lokalforeningen og også du, kære læser, er mere end velkommen til, at slutte dig til os. Sammen vil vi værne om Dragør, skabe mere gennemsigtighed, gøre Dragør mere erhvervs- og udviklingsvenlig.

Senest har Asger Larsen fået et enigt udvalg til at bakke op om sit forslag om, at behandlingen af delegationsplanen skal behandles på et selvstændigt møde i KB. Gennem snart 24 år i kommunalbestyrelsen, har Asger Larsen oplevet, at administrationen har fået større og større beføjelser, vedtaget af uerfarne nyvalgte politikere. Dermed kommer politikerne længere og længere væk fra borgerne og vi styrer mod et administrativt embedsmands styre. LA Dragørs bestyrelse har sammen med Asger Larsen indgående drøftet, hvorledes LA Dragør aktivt kan medvirke til styrkelsen af borgernes medindflydelse og politikernes lydhørhed. Vi håber, at anstrengelserne vil bære frugt.

Flere unge i foreningen er det også blevet til. LAU (Liberal Alliances Ungdom) er en progressiv, skarp, dynamisk partiungdomsorganisation med mange intelligente unge mennesker, der deler interessen for politik. Med mange, også underholdende, arrangementer, er det vel også en af de sjoveste partiungdomsorganisationer.

På sommergruppemødet blev nedsat forskellige udvalg, så man kan koncentrere sig om de emner, man har faglig erfaring og viden i, eller blot særlig interesse i.

Det er fortsat muligt for medlemmer af LA Dragør helt uforpligtende, at deltage i bestyrelsesmøderne, måske for, at snuse lidt til det politiske, måske for, at bidrage med noget særligt, der ligger en på sinde, måske for, at se, om udvalgs- eller bestyrelsesarbejdet har interesse. Alle medlemmer er velkomne.

Selvsagt var det et godt sommergruppemøde, da alle pile peger frem i den unge Dragør afdeling af Liberal Alliance, som også på landsplan kan notere sig stigende tilslutning.

Der var bred enighed om, at LA, Dragør skal arbejde for, at Dragør bliver en af Danmarks mest attraktive bopælskommuner. Hvordan det skal ske, kan blandt andet læses i vores program for udviklingen af Dragør.

Sommergruppemøde

Efter et godt folketingsvalg og en velfortjent ferie er LA Dragørs bestyrelse atter trukket i arbejdstøjet.

Sommergruppemøde LA Dragør

Vi holder åbne bestyrelsesmøder, så du er velkommen til at kikke forbi og lære os at kende. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så kan du følge med i vores aktiviteter.

Valget er udskrevet!

Så kom datoen for Folketingsvalget – vi skal til Folketingsvalg torsdag den 18. juni 2015.

Vil du være med?
Meningsmålingerne for LA er opadgående, og sommervejret er på vej – det bliver en flot valgkamp! Har du lyst til at give en hånd med? Vi skal have hængt plakater op, uddelt flyers, deltage i debatter og møde vælgerne på gaderne. Der er mange opgaver i en valgkamp – og vi vil gerne have din hjælp. Kontakt nedenstående, hvis du kan afsætte en dag eller nogle timer til at gøre en forskel.

Valgtilforordnet søges!
I forbindelse med Folketingsvalget er der brug for frivillige, der er med til at sikre, at valghandlingerne foregår korrekt, og som er med til udlevere og tælle stemmer op. De frivillige kaldes tilforordnede. Som tilforordnet vil du modtage en skattepligtig diæt på 1.215 kroner og fri forplejning på valgdagen.
Har du lyst til at give en hånd med torsdag den 18. juni – hører jeg gerne fra dig, så hurtigt som muligt på trine@sejlnet.dk eller 29 33 30 66

Grundlovsmøde
Fredag den 5. juni 2015 er det Grundlovsdag – en dag hvor vi fejrer demokratiet. Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag i Ørestad Bypark, hvor vi mødes klokken 12.00.

11256

Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men der vil være taler i løbet af dagen. Der er derfor lagt op til fejring i stor stil af grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfrihed, og at vi i det hele taget lever i et demokrati – men mon ikke Folketingsvalget vil fylde mest. Se mere om arrangementet her.

LA Dragør følges ad til arrangementet, så tag med. Skriv til bestyrelsesmedlem Annegrethe, hvis du har lyst til at tage med os andre – annegretheskov@gmail.com

De bedste hilsner

Trine Søe
Formand Liberal Alliance Dragør
29 33 30 66 / trine@sejlnet.dk

Referat fra vores generalforsamling

Referat fra Liberal Alliance Dragør Lokalforenings ordinære generalforsamling 4. maj 2015 kl. 19.00

Formand Trine Søe bød kort velkommen til de fremmødte.

1) Valg af dirigent og referent
Nathali Selmeczi Leth (Formand for LA i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten fandt, at mødet var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne og dermed lovligt.

Lasse Grosbøl (Næstformand i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til referent.

2) Valg af stemmetællere
Torben Kristensen blev valgt til stemmetæller.

3) Formandens beretning
Formand Trine Søe aflagde beretning om året i foreningen. Året havde været præget af at byrådsmedlem, tidligere borgmester, Asger Larsen var skiftet til LA. Det gav en god platform for at nå ud til borgerne i kommunen. Fokus for næste år er, at styrke foreningens struktur, så foreningen kan blive mere synlig og tiltrække flere medlemmer.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
Trine gennemgik regnskabet for 2014. Regnskabet er udført af storkredsens kasserer Niels Hammer-Jespersen, og revideret som en del af storkredsens regnskab af storkredsens revisor Troels B. Jensen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6) Godkendelse af budget
Formand Trine Søe fremlagde budget for 2015. Planen er, at foreningen sparer så meget som muligt op til KV17.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Trine Søe blev genvalgt som formand uden modkandidat.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Torben Kristensen
Annegrethe Skov
Thomas Koch (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)
Allan Lavridsen (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)

Der blev ikke valgt suppleanter.

8) Valg af kasserer, revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte at lade regnskabet føre af storkredsen, så kasserer forbliver kasserer for storkredsen Niels Hammer-Jespersen, og revisor forbliver storkredsens revisor Troels B. Jensen.

9) Eventuelt
Det blev foreslået, at der skulle være politisk drøftelse til næste generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede mødet.

Ordinær generalforsamling

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye, hvor der helt sikkert venter et Folketingsvalg. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse. Vores generalforsamling afholdes:

Mandag den 4. maj 2015 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedhæftet er regnskabet for 2014, der er revideret og godkendt af Storkredsens revisor uden påtegninger.


Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer).

8) Valg af en revisor og en revisorsuppleant

9) Eventuelt