Bent Kofod

”-Tid til forandring”

Mit navn er Bent Kofod. Jeg er 61 år og kandidat for Liberal Alliance til Dragørs kommunalbestyrelse. Til
daglig arbejder jeg som Studieleder og international koordinator på Copenhagen Business Academy.

Mine mærkesager:

  • Skolestrukturen
  • Forbedring af ældreplejen
  • Havneudvikling, ikke afvikling
  • Flygtninge

Skolestruktur
Liberal Alliance vil arbejde for at klassekvotienten i Dragørs skoler nedsættes til maks. 24 elever pr. klasse.
Gerne mindre. Klasser med elever der har særlige behov, skal tilføres midler der tilgodeser trivsel og
indlæring for børn, der kræver lidt ekstra. LA vil støtte 3 selvstændige skoler på 3 matrikler og en reduktion
af antallet af ledere på skolerne og i forvaltningen. Kan folkeskolen ikke magte opgaven, ser jeg gerne en
privatskole etableret i Dragør.

Forbedring af ældreplejen
Plejen af og omsorgen for vores ældre medborgere skal optimeres. Forholdene på plejecenter Enggården,
bør efterses og der bør allokeres midler til forbedring af de ældres vilkår. Vi skal sikre os, at
velfærdspuljerne anvendes på de ældre og samarbejdet med ældrerådet skal navigeres ind på rette kurs.
Vi vil sikre, at mad og madordning har den nødvendige kvalitet og at maden fremstår sund og indbydende.

Havnens udvikling. Ikke afvikling
Dragør Havn skal fortsat udvikles til en attraktiv lystbådehavn, med plads til nuværende og nye
havnerelaterede erhverv, restauranter, caféer og husbåde. Det vil styrke besøg af fremmede både og give
de mange turister der anduver København med krydstogtskibe, en god oplevelse på deres busture til
Dragør.Det er ikke nok at få nye P-Pladser og legeplads. Vi skal hurtigt videre i havnens udvikling. De nye tiltag vil skabe indtægter til kommunen.

Flygtninge
Som udgangspunkt mener jeg, at flygtninge skal hjælpes i nærområderne. I kommunalpolitisk regi vil LA
arbejde for, at flygtninge der får asyl i Danmark ikke indkvarteres i huse som kommunen lejer og betaler
for. LA har tidligere på året sat en kæp i hjulet for forvaltningens ønske om, at leje private huse i Dragør for
at boligplacere flygtninge i Dragør-villaer.
LA mener, at vi allerede nu, i tilstrækkelig grad, understøtter hjælpen til de flygtninge der er allokeret til
kommunen, gennem tilbuddet om en bolig i de eksisterende områder ved Hollænderhallen.
Sæt kryds ved Liste i eller stem personligt på én af Liberal Alliances kandidater.
Se mere på Liberal Alliances hjemmeside https://www.liberalalliancedragoer.dk

Kontakt dykkerbent@gmail.com