Ordinær Generalforsamling 2019

Kære LA’er

ORDINÆR GENERALFORSAMLING LIBERAL ALLIANCE DRAGØR
Den ordinære generalforsamling i Liberal Alliance Dragør afholdes torsdag den 23. maj klokken 19.00, Køjevænget 46, 2791 Dragør.

Aftenens dagsorden ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
                a. Formand
                b. Næstformand
                c. Bestyrelsesmedlemmer
                d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 16. maj 2019.

TID TIL AT GENTEGNE?
Dit medlemskab: Har du endnu ikke gentegnet dit medlemskab ? Så skynd dig ind i medlemssystemet – og tjek gerne samtidig, om dine oplysninger om adresse og lignende stadig er korrekte.C

Trine Søe
Formand Liberal Alliance Dragør
29 33 30 66 / trine@sejlnet.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alle medlemmer af Liberal Alliance Dragør, bosiddende i Dragør kommune, inviteres hermed til ordinær generalforsamling, onsdag, den 23. maj 2018 kl. 19.00 på Køjevænget 46, 2791 Dragør.

Aftenens dagsorden ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte process med henblik på at sammenlægge de 2 lokalforeninger LA Tårnby og LA Dragør.
6a. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 16. maj 2018.
Bestyrelsen byder på lidt forplejning.

Formanden kan kontaktes her: Trine Søe, 29333066

Vel mødt!

Liberale hilsner,

Liberal Alliance Dragør

Ordinær generalforsamling & opstillingsmøde 2017

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling og opstillingsmøde i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse for vores forening samt supplerer listen med kandidater til kommunalvalget i november måned.

Liberal Alliance i Dragørs generalforsamling afholdes:

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Vedhæftet er regnskabet for 2016, der er revideret og godkendt af Storkredsens revisor uden påtegninger samt bestyrelsens forslag til nye lokalforeningsvedtægter.

Dagsorden1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag (Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer)

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand). Kasserer rollen varetages af Storkredsens kasserer, hvis generalforsamlingen ønsker det.

8) Valg af kandidater til Liberal Alliance Dragørs liste til kommunalvalget 2017

– Spidskandidat er Asger Larsen.

9) Politisk drøftelse

10) Eventuelt

Husk at gentegne dit medlemskab
Har du endnu ikke fået gentegnet dit medlemskab?

Hvert eneste af medlem gør en forskel for Liberal Alliance. Du er med til at muliggøre, at vi kan føre effektive valgkampe, afholde arrangementer, sikre en aktiv politisk organisation – og forhåbentlig trække Danmark i den rette, liberale retning. Gentegning foregår via medlemsdatabasen. Og er du i tvivl om, om du har gentegnet, er det en god idé for en god ordens skyld at logge ind og kigge efter. Husk, at du skal have betalt kontingent for at have stemmeret og være valgbar på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Trine Søe, Formand Liberal Alliance Dragør
Tlf: +29 33 30 66

Indkaldelse til opstillingsmøde

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Den 17. november 2017 skal vi en tur i stemmeboksen for at vælge nyt byråd i Dragør. Som medlem af Dragør Liberal Alliance har du mulighed for at sætte dit præg på kandidaterne, som opstilles for vores parti. Det er også en god anledning til at møde andre liberale i din egen kommune.

Derfor indkaldes du til opstillingsmøde onsdag den 13. oktober klokken 19.00 på Dragør Rådhus (Kirkevej 7). Opstillingsmødet afholdes i Havnestue, men mød blot op ved hovedindgangen, så bliver du guidet til dette rette sted. Her vil vi blandt andet vælge spidskandidaten til KV17 for Liberal Alliance.

Jeg kan kun opfordre dig til at komme forbi. Vi har flere nye medlemmer, og for nogle af disse er dette også deres første arrangement. En gang skal som bekendt være den første. Håber du kigger forbi :o)
 

Dagsordnen

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kandidatliste og præsentation af kandidater
4. Valghandling
5. Optælling og resultat
6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Trine Søe

Formand, Liberal Alliance Dragør.
+29 33 30 66

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse for vores forening. Liberal Alliance i Dragørs generalforsamling afholdes:

Onsdag den 20. april 2015 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer).

8) Valg af en revisor og en revisorsuppleant

9) Eventuelt

Husk at gentegne dit medlemskab
Har du endnu ikke fået gentegnet dit medlemskab?

Hvert eneste af medlem gør en forskel for Liberal Alliance. Du er med til at muliggøre, at vi kan føre effektive valgkampe, afholde arrangementer, sikre en aktiv politisk organisation – og forhåbentlig trække Danmark i den rette, liberale retning. Gentegning foregår via medlemsdatabasen min.liberalalliance.dk. Og er du i tvivl om, om du har gentegnet, er det en god idé for en god ordens skyld at logge ind og kigge efter. Husk, at du skal have betalt kontingent for at have stemmeret på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Trine Søe, Formand Liberal Alliance Dragør
Tlf: +29 33 30 66

Valget er udskrevet!

Så kom datoen for Folketingsvalget – vi skal til Folketingsvalg torsdag den 18. juni 2015.

Vil du være med?
Meningsmålingerne for LA er opadgående, og sommervejret er på vej – det bliver en flot valgkamp! Har du lyst til at give en hånd med? Vi skal have hængt plakater op, uddelt flyers, deltage i debatter og møde vælgerne på gaderne. Der er mange opgaver i en valgkamp – og vi vil gerne have din hjælp. Kontakt nedenstående, hvis du kan afsætte en dag eller nogle timer til at gøre en forskel.

Valgtilforordnet søges!
I forbindelse med Folketingsvalget er der brug for frivillige, der er med til at sikre, at valghandlingerne foregår korrekt, og som er med til udlevere og tælle stemmer op. De frivillige kaldes tilforordnede. Som tilforordnet vil du modtage en skattepligtig diæt på 1.215 kroner og fri forplejning på valgdagen.
Har du lyst til at give en hånd med torsdag den 18. juni – hører jeg gerne fra dig, så hurtigt som muligt på trine@sejlnet.dk eller 29 33 30 66

Grundlovsmøde
Fredag den 5. juni 2015 er det Grundlovsdag – en dag hvor vi fejrer demokratiet. Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag i Ørestad Bypark, hvor vi mødes klokken 12.00.

11256

Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men der vil være taler i løbet af dagen. Der er derfor lagt op til fejring i stor stil af grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfrihed, og at vi i det hele taget lever i et demokrati – men mon ikke Folketingsvalget vil fylde mest. Se mere om arrangementet her.

LA Dragør følges ad til arrangementet, så tag med. Skriv til bestyrelsesmedlem Annegrethe, hvis du har lyst til at tage med os andre – annegretheskov@gmail.com

De bedste hilsner

Trine Søe
Formand Liberal Alliance Dragør
29 33 30 66 / trine@sejlnet.dk

Referat fra vores generalforsamling

Referat fra Liberal Alliance Dragør Lokalforenings ordinære generalforsamling 4. maj 2015 kl. 19.00

Formand Trine Søe bød kort velkommen til de fremmødte.

1) Valg af dirigent og referent
Nathali Selmeczi Leth (Formand for LA i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten fandt, at mødet var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne og dermed lovligt.

Lasse Grosbøl (Næstformand i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til referent.

2) Valg af stemmetællere
Torben Kristensen blev valgt til stemmetæller.

3) Formandens beretning
Formand Trine Søe aflagde beretning om året i foreningen. Året havde været præget af at byrådsmedlem, tidligere borgmester, Asger Larsen var skiftet til LA. Det gav en god platform for at nå ud til borgerne i kommunen. Fokus for næste år er, at styrke foreningens struktur, så foreningen kan blive mere synlig og tiltrække flere medlemmer.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
Trine gennemgik regnskabet for 2014. Regnskabet er udført af storkredsens kasserer Niels Hammer-Jespersen, og revideret som en del af storkredsens regnskab af storkredsens revisor Troels B. Jensen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6) Godkendelse af budget
Formand Trine Søe fremlagde budget for 2015. Planen er, at foreningen sparer så meget som muligt op til KV17.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Trine Søe blev genvalgt som formand uden modkandidat.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Torben Kristensen
Annegrethe Skov
Thomas Koch (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)
Allan Lavridsen (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)

Der blev ikke valgt suppleanter.

8) Valg af kasserer, revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte at lade regnskabet føre af storkredsen, så kasserer forbliver kasserer for storkredsen Niels Hammer-Jespersen, og revisor forbliver storkredsens revisor Troels B. Jensen.

9) Eventuelt
Det blev foreslået, at der skulle være politisk drøftelse til næste generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede mødet.

Ordinær generalforsamling

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye, hvor der helt sikkert venter et Folketingsvalg. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse. Vores generalforsamling afholdes:

Mandag den 4. maj 2015 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedhæftet er regnskabet for 2014, der er revideret og godkendt af Storkredsens revisor uden påtegninger.


Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer).

8) Valg af en revisor og en revisorsuppleant

9) Eventuelt

Domsmand – noget for dig?

retten

Så er tiden inde til at indberette til den grundliste som skal bruges til udtrækning af nævninge og domsmænd i by- og landsretten. Har du lyst til at være domsmand, hvor du er med til at dømme i forskellige retssager, så hører jeg gerne fra dig.

Man modtager et beløb på cirka 1.100 kroner per retsdag, og man har pligt til at møde, hvis man bliver udtrukket til domsmand. Skriv til trine@sejlnet.dk – hvis du har lyst til at være domsmand eller vil høre mere om det.