Kandidat Per Nørgaard Andersen i Dragør.

Liberal Alliances plan for Dragør.

De 3 mærkesager vi går til valg på er; Ja til Syd Amager, Ja til UNESCO/vækst, Ja til service og nej til bureaukrati.

Overordnet set er jeg af den overbevisning at Dragør vil være bedre stillet ved en sammenlægning med Tårnby Kommune – argumenterne er mange og på fortrinlig vis fremført af andre lokalpolitikere fra Dragør, som jeg er enig i, og ikke ser grund til at gengive.

Prøv at se kommunen som et smukt gammelt hus – du vil gerne bevare det smukke hus i mange år fremover. Men fundamentet er vakkelvornt og så er det utilstrækkeligt at renovere kvisten på lang sigt.

Jeg tænker at dersom Dragør fortsætter som selvstændig kommune de kommende 20 år vil det blive en periode som de seneste 20 år med skrantende økonomi, manglende handlemuligheder for vores fællesskab og nedadgående service til beboerne på alle serviceområder. Det kan vi ikke være tjent med.

Søren Hvalsø skriver på glimrende vis om problemerne i hans læserbrev ”Vores selvstændighed trues” i Dragør Nyt den 22.september og slutter så på forunderlig vis af med at lovprise Dragørs selvstændighed? Dog ledsaget af en opfordring til de kommende politikere om at være konkrete i deres udmeldinger om de fremtidige muligheder og tiltag. Og det er jo nok her det kniber – for i realiteten vil et selvstændigt Dragør næppe være i stand til at løse de store udfordringer vi har omkring kystsikring, vandforsyning, infrastruktur, miljø og affaldshåndtering, udvikling af havnen og havneområdet.

Liberal Alliance i Dragør har således fundet det fornuftigt at gå i valgforbund med nogle af de andre partier i Dragør Kommune med samme holdning – Radikale Venstre og Syd Amagerlisten.

Hvis man spørger tilfældige mennesker i Danmark om de kender Skagen – vil jeg dels postulere at de for deres indre ser et lyst billede af et fiskerleje med ældre gule huse og røde tegltage og både smuk og idyllisk. Nærmest præcis samme oplevelse postulerer jeg er tilfældet med Dragør. Og det er dét DNA Dragør er skabt af – og det skal vi værne om og passe på.

Det mener jeg bedst vi gør ved at beskytte Dragør ved at sige ja til en ansøgning til UNESCO om at bevare Dragør som verdenskulturarv. En sådan beskyttelse ser jeg som fundamentet for den vækst og udvikling der nødvendigvis må ske omkring infrastruktur, parkering, havnens udvikling og styrkelse af turisme erhvervet i Dragør. Konkret ser jeg mulighed for at føre Metroen til Dragør, enten under lufthavnen eller øst omkring lufthavnen. Sidstnævnte vil åbne mulighed for at strækningen kan servicere de parkeringspladser der eksisterer/skabes mellem lufthavnen og Øresund.

Kystsikring kan også kombineres med både infrastruktur og rekreation. Amager Strandpark er et godt eksempel på dette. Rundt omkring i verden er der lavet store arkitekttegnede parkeringshuse, som udover at være funktionelle er en fryd for øjet. Det kan vi også i Dragør – uden at det kommer til last for udsigten og beboerne i den gamle del af Dragør. Det er imidlertid nogle projekter som bedst kan løftes af en større Syd Amager kommune i samarbejde med staten og med finansieringsmuligheder fra fonde.

Der skal aldrig være tvivl om eksistensgrundlaget; kommunen og dens ansatte er sat i verden til at forvalte vores fællesskab og servicere vores ønsker og behov som både borgere og virksomheder. Liberal Alliance siger JA til service, men nej til unødvendigt bureaukrati. Kommunen skal være åben og tilgængelig og forvalte vores fællesskab effektiv – dette ser vi bedst håndteret og sikret i en ny Syd Amager kommune.

Så hvis du er enig i ovenstående synspunkter skal du stemme på Liberal Alliance den 16.november – ikke for min skyld; men for din egen.

Per Nørgaard Andersen

Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance.

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør.

Så er det tid til Liberal Alliance Dragørs Ordinær Generalforsamling.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan indkalde til generalforsamling i LA Dragør, vi må nu samles 25 personer indendørs.

Og da vi har et, indtil videre, begrænset medlemstal i Dragør burde det ikke give anledning til bekymring at skulle afholde vores generalforsamling fysisk.

Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 16. juni kl. 1900 på adressen:

Eventyrhusets Vuggestue, Rødtjørnen 60A, 2791 Dragør

Tilmelding og forslag til dagsordenen skal være os i henne inden 26. maj.

Aftenens dagsorden ser således ud:


1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
                a. Formand
                b. Næstformand
                c. Bestyrelsesmedlemmer
                d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventue

Opdatering fra Hovedbestyrelsen og storkredsen.

TID TIL AT GENTEGNE?
Dit medlemskab: Har du endnu ikke gentegnet dit medlemskab ? Så skynd dig ind i medlemssystemet – og tjek gerne samtidig, om dine oplysninger om adresse og lignende stadig er korrekte.

Thomas R Koch

Formand Liberal Alliance Dragør

Tlf.: 40413489 / thomaskoch2@me.com

Opdatering fra Bestyrelsen.

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør.

Det er ved at være længe siden, I har hørt noget fra LA Dragør og bestyrelsen. Jeg kan godt forstå, hvis I undrer jer.

Men vi har lige som alle andre i den politiske arena været ramt af Coronaen og den deraf noget enerådige regeringspolitiske linje.

Vi har også i LA Dragør skulle slikke sårene efter seneste KV, hvor vi fik en hård lussing for den gamle ledelses fejlslagne politiske taktik. Jeg vil dog i den forbindelse slå fast, at vi er her endnu og måske endda stærkere med den nye Liberal Alliance version 2.0 med Alex Vanopslagh i spidsen. Som dog af ukendte og personlige årsager er på halv tid til efter sommerferien.

Jeg, som ny formand, støtter den nye ledelse og dennes politiske linje 100%.

Udover ovennævnte nyheder, meddelte vores tidligere formand Trine Søe d. 8.marts sin udmeldelse af LA og dermed fratrædelse af formandsposten. I den anledning var det naturligt at undertegnede påtog mig opgaven som formand, da jeg d. 10. januar 2012 var med til at stifte LA Dragør.

For dem som ikke kender mig er her et kort resumé:

Mit navn er Thomas Koch, jeg er gift med Caroline og har 5 børn. Jeg har, indtil pandemien indtræf, fløjet jorden rundt som luftkaptajn i mere en 30 år.

Min motivation for at grundlægge LA Dragør var min passion for liberalt erhverv i vores lille by og et fokus på børn og unge. Jeg var i 2011 med til at lægge grundstenene til den private daginstitution Eventyrhuset, da den tidligere kommunale institution Rødtjørnen stod til at skulle lukkes.

Jeg arbejder for at LA i Dragør kan få mere indflydelse og sætte liberale værdier på den politiske scene. Og til det arbejde mangler jeg kandidater og bestyrelsesmedlemmer.

Hvad sker der så nu?

Den 7.april deltog jeg i mit første storkreds bestyrelsesmøde som formand for LA Dragør. Det blev hurtigt klart for mig, at det ikke kun var her i LA Dragør, at der har været stille.

Hele det politiske system har været i en form for limbo grundet Coronaen og regeringens enevælde. Man har dog på ingen måde ligget stille og på trods af Alex Vanopslaghs deltid frem til efter sommerferien, er der masser af aktivitet og forberedelse til KV til efteråret.

Vi i Liberal Alliance Dragørs bestyrelse ønsker til KV21 at markere os og forhåbentligt få genvundet noget af det, vi tabte ved seneste KV 2013.

Der er rigeligt af politiske mærkesager at tage hul på, herunder bla.:

  • Engvejsarealet
  • Vedligeholdelse af veje og fortove i vængerne
  • Telefonbetjening af borgerne på rådhuset
  • Havnen
  • Sagsbehandlingstider
  • Udendørs arealer for caféer og restauranter
  • Friskole / private institutioner vs. offentlige tilbud
  • Sammenlægning af Tårnby/Dragør
  • Grundskyld
  • Private initiativer vs kommunebudget

Jeg ved, at der er masser af gode kræfter derude, og vi vil rigtigt gerne høre fra dig, hvis du sidder med en Kandidat i maven.

Der er ingen krav andet end at du brænder for de liberale værdier og forstår alliancen. Som formand ønsker jeg en kandidat, der er loyal over for partiet, men med et lokalt fokus.

Vi har set de seneste år, at politiske profiler skifter parti med den konsekvens at vælgerne bliver utrygge. Det kan vi naturligvis ikke acceptere fremadrettet, da vi i LA ser det som en tillidserklæring at opstille som kandidat/ minister.

Vi har i LA Dragør valgt at kigge indad, om der er noget vi som bestyrelse kan gøre for at holde på vores kandidater fremad rettet. Jeg håber, at jeg inden for kort tid kan indkalde til ordinær generalforsamling, enten online via GoogleMeet eller fysisk.

Hvis der skulle være nogle, der ønsker en snak, så er jeg at træffe på mail eller tlf.

Formand Liberal Alliance Dragør

Thomas Koch

40413489

Thomaskoch2@me.com