Kom med til nytårskur

Du ønskes et godt nytår. Det er med stolthed, at jeg i dag kan løfte sløret for, at Liberal Alliance Dragør har fået sit første kommunalbestyrelsesmedlem. Det er den tidligere borgmester Asger Larsen, der har valgt at skifte til LA. Vi siger velkommen til Asger og ser frem til samarbejdet.

Du har mulighed for at møde Asger og ligesindet liberale venner ved vores medlemsmøde og nytårskur tirsdag den 20. januar 2015 klokken 19.00. Arrangementet afholdes på Dragør Rådhus, Kirkevej 7 – mødet er for medlemmer af Liberal Alliance og dem, der gerne vil vide mere om partiet.

Program

1. Velkomst ved formand, Trine Søe

2. Rundvisning på Rådhuset

3. Kort indlæg ved kommunalbestyrelsesmedlem Asger Larsen

4. Spørgsmål, samtale og læren hinanden at kende.

Af hensyn til praktiske giv gerne uforpligtende besked på 23 36 91 07, hvis du planlægger at komme forbi.

Asger Larsen uddyber skiftet til LA

Derfor Liberal Alliance

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg gennem længere tid har gjort mig mine personlige og politiske overvejelser, før jeg tog den endelige beslutning om gå til Liberal Alliance. Der er tungtvejende grunde til jeg har valgt Liberal Alliance. Liberal Alliance står for en lokalt orienteret politik baseret på borgerlige/liberale værdier, som også jeg står for. Den uro, der var i Konservative såvel før, under, og som efter sidste lokalvalg i november 2013, kulminerende med, at Konservative pegede på den tidligere socialdemokratiske borgmester, som fortsættende borgmester – dette trods socialdemokratisk tilbagegang og trods et borgerligt flertal – var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Dertil kommer mangel på åben debat om kommunens bæredygtighed og selvstændighed, herunder det altafgørende behov for udvikling af Dragør. Emnet er tabu, grundet hasardspil med kommunens økonomi og en fastlåst ”politisk korrekthed”, som ikke gavner lokalsamfundets fremtid eller dets borgere. Liberal Alliance har en sund indstilling til bæredygtig udvikling og viste under valgkampen også engagement omkring de svageste i vores kommune og udvikling af vore boligområder eksempelvis Vængerne og Søvang.

Borgerligt sammenhold

De Borgerlige partier bør ikke bare landspolitisk, men også lokalt, samarbejde for at nå de overordnede fælles mål. At Konservative på valgnatten svigtede det borgerlige ståsted – og ikke bare deres egne vælgere – men også størstedelen af Dragørs vælgere, blot for at holde Venstre ude. Dette lykkedes heldigvis ikke. Det endelige resultat efter valget kender vi alle; en borgerlig borgmester og ledelse. Liberal Alliance står for fornyelse og nytænkning, og vi skal da også forsøge at holde den borgerlige koalition fast på valgløfterne og i det hele taget påvirke beslutningsprocesserne i så høj grad som muligt. Alt selvfølgelig i dyb respekt for Dragørs særegenhed og lange kulturelle historie.

Det landspolitiske

I det landspolitiske perspektiv føler jeg mig mere i overensstemmelse med den politik, som Liberal Alliance står for. Jeg har ofte ærgret mig over, at De Konservative for enhver pris har fastholdt at blive i den tidligere regering – uden at resultaterne har fulgt med. Plus at under den nuværende røde regeringhar de igen svigtet de borgerlige værdier, blot for at være med i en flig af et forlig.
Jeg oplever i Liberal Alliances program en forfriskende fornyelse og nutidighed, der er grundigt dokumenteret og bekræftet af mange af landets bedste forskere, analytikere og økonomer. I Liberal Alliances program er holdningerne klare og en fast kurs er lagt – uden de mange populistiske kompromisser, vi desværre har set fra de øvrige borgerlige partiers side. Hos Liberal Alliance har jeg fundet klare præcise holdninger på særligt fire områder; skattepolitik, gang ivæksten, mindre bureaukrati og frihed med færre forbud og påbud. Alle utrolig vigtige områder for at fåDanmark på ret køl igen. Dertil kommer et klart holdningsprogram, hvor der lægges stor vægt på og hensyn til de svage grupper i vores samfund. Med andre ord finder jeg, at Liberal Alliance er et nutidigt, moderne liberalt/ borgerligt parti, som jeg føler og oplever, er i overensstemmelse med min personlige politiske opfattelse. Liberal Alliance følger med tiden og har indset, at vi er nødt til at have love, regler, erhvervsforhold, skatter og afgifter, der gør handelsnationen Danmark konkurrencedygtig i en global Verden, så vi kan bevare og udbygge den velfærd, tidligere generationer har skabt.

Ærlighed og ansvarlighed

Ved valget i november 2013 fik jeg personligt et godt valg, trods en lavere placering på listen. Disse mange personlige stemmer er på ingen måde tabt – tværtimod bliver de, som tiltænkt, en borgerlig/ liberal stemme i byrådssalen. I Liberal Alliance føler jeg, at jeg nu har en betydeligt bedre og klarere politik og en god bestyrelse i ryggen, som er i overensstemmelse med mine personlige synspunkter og holdninger. Med mit skift til Liberal Alliance har jeg fundet fornyet styrke, samarbejde, tydelige og klare holdninger, som jeg kan agere troværdigt og ærligt med i den politiske debat. Mine holdninger har ikke ændret sig, men mit tidligere parti ændrede sig, og derfor håber jeg, at alle forstår den beslutning, jeg har truffet. Jeg har det nu engang bedst med ærlighed og ansvarlighed og med at tone rent flag. Derfor er mit valg af politisk tilhørsforhold faldet på Liberal Alliance.

Med venlig hilsen
Asger Larsen

Asger Larsen skifter til LA

Asger Larsen
Tidligere borgmester skifter til Liberal Alliance

Asger Larsen, der er tidligere konservativ borgmester i Dragør, skifter til Liberal Alliance. Det er en erfaren politiker, der i dag har meldt sig ind i Liberal Alliance. Asger Larsen, mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen og tidligere borgmester i Dragør, har efter længere tids personlige og politiske overvejelser valgt, at han nu vil repræsentere Liberal Alliance.

Asger Larsen udtaler: “Der er flere grunde til, at jeg har valgt Liberal Alliance. Partiet står ligesom mig for en fornuftig lokalt orienteret politik baseret på borgerlige/liberale værdier. Det er ingen hemmelighed, at der var en del uro i De Konservative før, under og efter sidste kommunalvalg, og at det hele kulminerede med, at man valgte at pege på en rød borgmester på trods et borgerligt flertal. For mig var det dråben, der fik bægeret til at flyde over. Heldigvis fik Dragør en borgerlig borgmester til sidst”.

Asger fortsætter med at uddybe: “Jeg kan godt lide, at Liberal Alliance tør tage de vanskelige debatter, som ikke altid er populære blandt vælgerne. Ved sidste valg fokuserede Liberal Alliance i Dragør meget på  økonomisk bæredygtig udvikling i kommunen – et område der også optager mig. Derudover føler jeg mig meget velkommen i Liberal Alliance og glæder mig til at tage fat på arbejdet”.

Trine Søe, formand for Liberal Alliance i Dragør, udtaler: “Asger Larsens holdninger har gennem mange årspraktisk politisk arbejde været drevet af fornuft og rationale og ikke af følelser – det kan vi godt lide. Vi er glade for at kunne byde Asger velkommen på holdet, og vi ser frem til at få en politisk platform i lokalpolitik. Vi fik jo i Dragør med 4,5% af stemmerne et godt kommunalvalg, når man sammenligner medlandsresultatet, men det kunne desværre ikke række til en plads i kommunalbestyrelsen – den har vi fået nu. Vi glæder os over med Asger at have fået et talerør som selvstændigt tager stilling til tingene og som gennem praktisk politisk arbejde har vist, at han ikke er bange for at tænke nyt og indgå fornuftige partnerskaber.
Liberal Alliance har nu en plads ud af femten i Dragør kommunalbestyrelse.

For yderligere kommentarer:
Asger Larsen 20 44 83 29
Trine Søe 29 33 30 66