Asger Larsen

 

 

 

 

 

 

 

Asger Larsen, Tidligere Borgmester i
Dragør.

Mit navn er Asger Larsen. Jeg er 64 år og
spidskandidat for Liberal Alliance. Jeg har i 24 år aktivt deltaget i det lokalpolitiske arbejde i Dragør Kommunalbestyrelse og valgte i januar 2015 at gå til Liberal Alliance.

Der var tungvejende grunde til at jeg i januar 2015 valgte Liberal Alliance. Liberal Alliance står for en lokalt orienteret politik, baseret på borgerlige/liberale værdier, som jeg også står for. Klare holdninger til kommunens bæredygtighed og selvstændighed er alt afgørende for den fremtidige udvikling og må ikke være en stopklods for debat og dialog med borgerne.

Alt for længe har ”politisk korrekthed” været præget af manglende tiltag som skal sikre lokalsamfundets fremtid og dermed borgernes muligheder for ”mere frihed – lavere skatter – højere vækst og mindre bureaukrati”.

Liberal Alliances mål er at Dragør skal være den mest attraktive bopælskommune i Hovedstadsområdet. Lokalt vil Liberal Alliance gennem det politiske arbejde for en positiv udvikling på de kommunale kerneområder, væsentlig forbedring af den kollektive trafik, børnepasning, skole og undervisning, ældre omsorg og ikke mindst havnens udvikling og udvikling af boligområderne f.eks. Vængerne, Søvang m.fl.

Liberal Alliance står for fornyelse og nytænkning og vi vil fastholde de borgerlige partier på afgivne valgløfter og i det hele taget påvirke beslutningsprocesserne i så høj grad som muligt. Alt selvfølgelig i dyb respekt for Dragør særegenhed og lange kulturelle historie.

Liberal Alliance har et klart holdningsprogram hvor der lægges stor vægt på, og hensyn til de svage grupper i vores samfund.
Også i det landspolitiske perspektiv gør Liberal Alliance en forskel.

Liberal Alliances program er en forfriskende fornyelse og med en nutidighed, der er grundigt dokumenteret og bekræftet af mange af landets bedste og førende forskere, analytikere og økonomer.

Liberal Alliances program er holdningerne klare og en fast kurs er lagt, uden de mange populistiske kompromisser, vi desværre har set fra de øvrige borgerlige partiers side. Hos Liberal Alliance finder man klare præcise holdninger på særligt fire områder;
”skattepolitik, gang i væksten, mindre bureaukrati og frihed med færre forbud og påbud”. Med andre ord er Liberal Alliance er et nutidigt, moderne liberalt/ borgerligt parti. Liberal Alliance følger med tiden og har indset, at vi er nødt til, at have love, regler, erhvervsforhold, skatter og afgifter, der gør handelsnationen Danmark konkurrencedygtig i en global Verden, så vi kan bevare og udbygge den velfærd, tidligere generationer har skabt.

Ved valget i november 2017 er det mit håb at vælgerne vil give Liberal Alliance et klart og styrket mandat til at få optimal indflydelse på beslutningsprocessen og dermed udviklingen i kommunen, dette til gavn for byens borger.

Sæt kryds ved din spidskandidat Asger Larsen – valget er dit, det er dig der betaler.
Asger Larsen
Spidskandidat

Der er 100 gode grunde til at stemme på Liberal Alliance, her er der fire gode grunde.

”Mere frihed, Lavere skatter, Højere vækst og Mindre bureaukrati”.
Liberal Alliance ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for Dragørs borgere – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt. Målet er at Dragør skal være Danmarks mest attraktive bopælskommune.

Kontakt asgerl@dragoer.dk