Opdatering fra Bestyrelsen.

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør.

Det er ved at være længe siden, I har hørt noget fra LA Dragør og bestyrelsen. Jeg kan godt forstå, hvis I undrer jer.

Men vi har lige som alle andre i den politiske arena været ramt af Coronaen og den deraf noget enerådige regeringspolitiske linje.

Vi har også i LA Dragør skulle slikke sårene efter seneste KV, hvor vi fik en hård lussing for den gamle ledelses fejlslagne politiske taktik. Jeg vil dog i den forbindelse slå fast, at vi er her endnu og måske endda stærkere med den nye Liberal Alliance version 2.0 med Alex Vanopslagh i spidsen. Som dog af ukendte og personlige årsager er på halv tid til efter sommerferien.

Jeg, som ny formand, støtter den nye ledelse og dennes politiske linje 100%.

Udover ovennævnte nyheder, meddelte vores tidligere formand Trine Søe d. 8.marts sin udmeldelse af LA og dermed fratrædelse af formandsposten. I den anledning var det naturligt at undertegnede påtog mig opgaven som formand, da jeg d. 10. januar 2012 var med til at stifte LA Dragør.

For dem som ikke kender mig er her et kort resumé:

Mit navn er Thomas Koch, jeg er gift med Caroline og har 5 børn. Jeg har, indtil pandemien indtræf, fløjet jorden rundt som luftkaptajn i mere en 30 år.

Min motivation for at grundlægge LA Dragør var min passion for liberalt erhverv i vores lille by og et fokus på børn og unge. Jeg var i 2011 med til at lægge grundstenene til den private daginstitution Eventyrhuset, da den tidligere kommunale institution Rødtjørnen stod til at skulle lukkes.

Jeg arbejder for at LA i Dragør kan få mere indflydelse og sætte liberale værdier på den politiske scene. Og til det arbejde mangler jeg kandidater og bestyrelsesmedlemmer.

Hvad sker der så nu?

Den 7.april deltog jeg i mit første storkreds bestyrelsesmøde som formand for LA Dragør. Det blev hurtigt klart for mig, at det ikke kun var her i LA Dragør, at der har været stille.

Hele det politiske system har været i en form for limbo grundet Coronaen og regeringens enevælde. Man har dog på ingen måde ligget stille og på trods af Alex Vanopslaghs deltid frem til efter sommerferien, er der masser af aktivitet og forberedelse til KV til efteråret.

Vi i Liberal Alliance Dragørs bestyrelse ønsker til KV21 at markere os og forhåbentligt få genvundet noget af det, vi tabte ved seneste KV 2013.

Der er rigeligt af politiske mærkesager at tage hul på, herunder bla.:

  • Engvejsarealet
  • Vedligeholdelse af veje og fortove i vængerne
  • Telefonbetjening af borgerne på rådhuset
  • Havnen
  • Sagsbehandlingstider
  • Udendørs arealer for caféer og restauranter
  • Friskole / private institutioner vs. offentlige tilbud
  • Sammenlægning af Tårnby/Dragør
  • Grundskyld
  • Private initiativer vs kommunebudget

Jeg ved, at der er masser af gode kræfter derude, og vi vil rigtigt gerne høre fra dig, hvis du sidder med en Kandidat i maven.

Der er ingen krav andet end at du brænder for de liberale værdier og forstår alliancen. Som formand ønsker jeg en kandidat, der er loyal over for partiet, men med et lokalt fokus.

Vi har set de seneste år, at politiske profiler skifter parti med den konsekvens at vælgerne bliver utrygge. Det kan vi naturligvis ikke acceptere fremadrettet, da vi i LA ser det som en tillidserklæring at opstille som kandidat/ minister.

Vi har i LA Dragør valgt at kigge indad, om der er noget vi som bestyrelse kan gøre for at holde på vores kandidater fremad rettet. Jeg håber, at jeg inden for kort tid kan indkalde til ordinær generalforsamling, enten online via GoogleMeet eller fysisk.

Hvis der skulle være nogle, der ønsker en snak, så er jeg at træffe på mail eller tlf.

Formand Liberal Alliance Dragør

Thomas Koch

40413489

Thomaskoch2@me.com