Opstillingsmøde KV17

valg-2-2013

Dragør Liberal Alliances medlemmer valgte den 13. oktober 2016 i overensstemmelse med vedtægterne spidskandidat til forestående kommunalvalg 2017. Som forventet blev Asger Larsen, tidligere borgmester, viceborgmester og byrådsmedlem gennem 20 år valgt som partiets spidskandidat og dette til stående bifald fra de mange fremmødte.

Ved Asger Larsens efterfølgende redegørelse for kommunens tilstand, stod det klart, at Dragør Kommune trods et privilegeret udgangspunkt står overfor væsentligste kommunale udfordringer ikke mindst i forhold til den kommunale økonomi, udvikling af rammevilkår for Dragørs erhverv samt forandringsledelse af den kommunale forvaltning. Betydelige udfordringer som kalder på fornyelse, nytænkning og borgerlige løsninger, men som samtidig skal have afsæt i Dragørs særegenhed og lange kulturelle historie.

Formanden for Dragør Liberal Alliance, Trine Søe udtaler: ”Asger er en stærk kandidat med mange års erfaring og en klar liberal linje. Asger vil, som tidligere bevist, kunne levere resultater ift. fælles borgerlig retning i kommunalbestyrelsen, og han besidder de rette politiske visioner for at kunne skabe en tiltrængt udvikling af Dragør til gavn for borgere og erhvervslivet. Jeg er meget tryg ved, at medlemmerne har valgt en så stærk kandidat”.

Dragør Liberal Alliance ser frem til kommunalvalget i 2017. Vi forventer udover de lokalpolitiske temaer en kommunal valgkamp præget af landspolitiske temaer så som boligbeskatning, arbejdsreformer, afbureaukratisering og selvsagt skattepolitik.

De øvrige kandidater til kommunalvalget 2017 vælges på et supplerende opstillingsmøde til foråret. Flere liberale kandidater forventes at følge trop og interesserede opfordres til at kontakte formand Trine Søe.