Udvalgt

Kandidat Per Nørgaard Andersen i Dragør.

Liberal Alliances plan for Dragør.

De 3 mærkesager vi går til valg på er; Ja til Syd Amager, Ja til UNESCO/vækst, Ja til service og nej til bureaukrati.

Overordnet set er jeg af den overbevisning at Dragør vil være bedre stillet ved en sammenlægning med Tårnby Kommune – argumenterne er mange og på fortrinlig vis fremført af andre lokalpolitikere fra Dragør, som jeg er enig i, og ikke ser grund til at gengive.

Prøv at se kommunen som et smukt gammelt hus – du vil gerne bevare det smukke hus i mange år fremover. Men fundamentet er vakkelvornt og så er det utilstrækkeligt at renovere kvisten på lang sigt.

Jeg tænker at dersom Dragør fortsætter som selvstændig kommune de kommende 20 år vil det blive en periode som de seneste 20 år med skrantende økonomi, manglende handlemuligheder for vores fællesskab og nedadgående service til beboerne på alle serviceområder. Det kan vi ikke være tjent med.

Søren Hvalsø skriver på glimrende vis om problemerne i hans læserbrev ”Vores selvstændighed trues” i Dragør Nyt den 22.september og slutter så på forunderlig vis af med at lovprise Dragørs selvstændighed? Dog ledsaget af en opfordring til de kommende politikere om at være konkrete i deres udmeldinger om de fremtidige muligheder og tiltag. Og det er jo nok her det kniber – for i realiteten vil et selvstændigt Dragør næppe være i stand til at løse de store udfordringer vi har omkring kystsikring, vandforsyning, infrastruktur, miljø og affaldshåndtering, udvikling af havnen og havneområdet.

Liberal Alliance i Dragør har således fundet det fornuftigt at gå i valgforbund med nogle af de andre partier i Dragør Kommune med samme holdning – Radikale Venstre og Syd Amagerlisten.

Hvis man spørger tilfældige mennesker i Danmark om de kender Skagen – vil jeg dels postulere at de for deres indre ser et lyst billede af et fiskerleje med ældre gule huse og røde tegltage og både smuk og idyllisk. Nærmest præcis samme oplevelse postulerer jeg er tilfældet med Dragør. Og det er dét DNA Dragør er skabt af – og det skal vi værne om og passe på.

Det mener jeg bedst vi gør ved at beskytte Dragør ved at sige ja til en ansøgning til UNESCO om at bevare Dragør som verdenskulturarv. En sådan beskyttelse ser jeg som fundamentet for den vækst og udvikling der nødvendigvis må ske omkring infrastruktur, parkering, havnens udvikling og styrkelse af turisme erhvervet i Dragør. Konkret ser jeg mulighed for at føre Metroen til Dragør, enten under lufthavnen eller øst omkring lufthavnen. Sidstnævnte vil åbne mulighed for at strækningen kan servicere de parkeringspladser der eksisterer/skabes mellem lufthavnen og Øresund.

Kystsikring kan også kombineres med både infrastruktur og rekreation. Amager Strandpark er et godt eksempel på dette. Rundt omkring i verden er der lavet store arkitekttegnede parkeringshuse, som udover at være funktionelle er en fryd for øjet. Det kan vi også i Dragør – uden at det kommer til last for udsigten og beboerne i den gamle del af Dragør. Det er imidlertid nogle projekter som bedst kan løftes af en større Syd Amager kommune i samarbejde med staten og med finansieringsmuligheder fra fonde.

Der skal aldrig være tvivl om eksistensgrundlaget; kommunen og dens ansatte er sat i verden til at forvalte vores fællesskab og servicere vores ønsker og behov som både borgere og virksomheder. Liberal Alliance siger JA til service, men nej til unødvendigt bureaukrati. Kommunen skal være åben og tilgængelig og forvalte vores fællesskab effektiv – dette ser vi bedst håndteret og sikret i en ny Syd Amager kommune.

Så hvis du er enig i ovenstående synspunkter skal du stemme på Liberal Alliance den 16.november – ikke for min skyld; men for din egen.

Per Nørgaard Andersen

Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance.

Tilbageblik 2021

I Dragør og Tårnby lokalforeninger kan vi kigge tilbage på et begivenhedsrigt år, der til at begynde med, så ud til at blive et katastrofalt valgår, uden kandidater.

Men så ville skæbnen, at et lille mirakel udspillede sig i sidste time.

Vores lille lokalforening i Dragør blev beriget med Per Nørgaard Andersen som kandidat. Per lykkedes, trods kort forberedelsestid og udlandsrejser at føre en glimrende valgkamp, fra både Polen og Afrika.

Og efter et storkredsmøde i juni havde jeg fornøjelsen af at stifte bekendtskab med Charlotte Nellemann og Eddie Blix.

De to energiske personligheder viste sig at blive en sprudlende bombe i det Tårnbyske Establishment, og fik slået fast at LA er i levende live i Tårnby.

Og uden min lille, men utroligt dedikerede gruppe, godt hjulpet på vej af Storkredsens knowhow og LAU repræsenteret af Hire Nadeem, var det ikke lykkedes at blive klar til valg.

Vi kunne d. 16. november læne os tilbage og se resultatet af vores anstrengelser på KMD. Jeg er klar over at resultatet kunne have set bedre ud, hvis vi havde haft mere tid, men sådan skulle det ikke blive.

Så herfra skal lyde et stort tillykke til LA Tårnby/Dragør, Per, Charlotte og Eddie. I har opnået det nok bedste resultat vi kunne have ønsket, trods præmissen.

Vi ser nu frem til en spændende periode op imod folketingsvalget, og jeg glæder mig til at udvikle de to lokalforeninger.

Tak til alle, der har støttet os og velkommen til alle nye medlemmer i Liberal Alliance Dragør/Tårnby.

Herfra er der nu kun tilbage at ønske alle en glædelig Jul og et Godt Nytår.

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør.

Så er det tid til Liberal Alliance Dragørs Ordinær Generalforsamling.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan indkalde til generalforsamling i LA Dragør, vi må nu samles 25 personer indendørs.

Og da vi har et, indtil videre, begrænset medlemstal i Dragør burde det ikke give anledning til bekymring at skulle afholde vores generalforsamling fysisk.

Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 16. juni kl. 1900 på adressen:

Eventyrhusets Vuggestue, Rødtjørnen 60A, 2791 Dragør

Tilmelding og forslag til dagsordenen skal være os i henne inden 26. maj.

Aftenens dagsorden ser således ud:


1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
                a. Formand
                b. Næstformand
                c. Bestyrelsesmedlemmer
                d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventue

Opdatering fra Hovedbestyrelsen og storkredsen.

TID TIL AT GENTEGNE?
Dit medlemskab: Har du endnu ikke gentegnet dit medlemskab ? Så skynd dig ind i medlemssystemet – og tjek gerne samtidig, om dine oplysninger om adresse og lignende stadig er korrekte.

Thomas R Koch

Formand Liberal Alliance Dragør

Tlf.: 40413489 / thomaskoch2@me.com

Opdatering fra Bestyrelsen.

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør.

Det er ved at være længe siden, I har hørt noget fra LA Dragør og bestyrelsen. Jeg kan godt forstå, hvis I undrer jer.

Men vi har lige som alle andre i den politiske arena været ramt af Coronaen og den deraf noget enerådige regeringspolitiske linje.

Vi har også i LA Dragør skulle slikke sårene efter seneste KV, hvor vi fik en hård lussing for den gamle ledelses fejlslagne politiske taktik. Jeg vil dog i den forbindelse slå fast, at vi er her endnu og måske endda stærkere med den nye Liberal Alliance version 2.0 med Alex Vanopslagh i spidsen. Som dog af ukendte og personlige årsager er på halv tid til efter sommerferien.

Jeg, som ny formand, støtter den nye ledelse og dennes politiske linje 100%.

Udover ovennævnte nyheder, meddelte vores tidligere formand Trine Søe d. 8.marts sin udmeldelse af LA og dermed fratrædelse af formandsposten. I den anledning var det naturligt at undertegnede påtog mig opgaven som formand, da jeg d. 10. januar 2012 var med til at stifte LA Dragør.

For dem som ikke kender mig er her et kort resumé:

Mit navn er Thomas Koch, jeg er gift med Caroline og har 5 børn. Jeg har, indtil pandemien indtræf, fløjet jorden rundt som luftkaptajn i mere en 30 år.

Min motivation for at grundlægge LA Dragør var min passion for liberalt erhverv i vores lille by og et fokus på børn og unge. Jeg var i 2011 med til at lægge grundstenene til den private daginstitution Eventyrhuset, da den tidligere kommunale institution Rødtjørnen stod til at skulle lukkes.

Jeg arbejder for at LA i Dragør kan få mere indflydelse og sætte liberale værdier på den politiske scene. Og til det arbejde mangler jeg kandidater og bestyrelsesmedlemmer.

Hvad sker der så nu?

Den 7.april deltog jeg i mit første storkreds bestyrelsesmøde som formand for LA Dragør. Det blev hurtigt klart for mig, at det ikke kun var her i LA Dragør, at der har været stille.

Hele det politiske system har været i en form for limbo grundet Coronaen og regeringens enevælde. Man har dog på ingen måde ligget stille og på trods af Alex Vanopslaghs deltid frem til efter sommerferien, er der masser af aktivitet og forberedelse til KV til efteråret.

Vi i Liberal Alliance Dragørs bestyrelse ønsker til KV21 at markere os og forhåbentligt få genvundet noget af det, vi tabte ved seneste KV 2013.

Der er rigeligt af politiske mærkesager at tage hul på, herunder bla.:

  • Engvejsarealet
  • Vedligeholdelse af veje og fortove i vængerne
  • Telefonbetjening af borgerne på rådhuset
  • Havnen
  • Sagsbehandlingstider
  • Udendørs arealer for caféer og restauranter
  • Friskole / private institutioner vs. offentlige tilbud
  • Sammenlægning af Tårnby/Dragør
  • Grundskyld
  • Private initiativer vs kommunebudget

Jeg ved, at der er masser af gode kræfter derude, og vi vil rigtigt gerne høre fra dig, hvis du sidder med en Kandidat i maven.

Der er ingen krav andet end at du brænder for de liberale værdier og forstår alliancen. Som formand ønsker jeg en kandidat, der er loyal over for partiet, men med et lokalt fokus.

Vi har set de seneste år, at politiske profiler skifter parti med den konsekvens at vælgerne bliver utrygge. Det kan vi naturligvis ikke acceptere fremadrettet, da vi i LA ser det som en tillidserklæring at opstille som kandidat/ minister.

Vi har i LA Dragør valgt at kigge indad, om der er noget vi som bestyrelse kan gøre for at holde på vores kandidater fremad rettet. Jeg håber, at jeg inden for kort tid kan indkalde til ordinær generalforsamling, enten online via GoogleMeet eller fysisk.

Hvis der skulle være nogle, der ønsker en snak, så er jeg at træffe på mail eller tlf.

Formand Liberal Alliance Dragør

Thomas Koch

40413489

Thomaskoch2@me.com

Byggesager behandles i slowmotion og til hvilken pris

Jeg er helt med på, at Dragør Kommune skal være grundig og er grundig i deres sagsbehandling af byggesager. Men behøver det at ske i et tempo som nærmest er slowmotion? En gennemsnitlig sagsbehandlingstid af byggesager på 69 dage, syntes ikke at være i orden, dette gælder for såvel erhverv som private og det må kunne forbedres. Når man så i tilgift skal betale for tilgået tid af sagsbehandlingen, syntes det yderligere urimeligt med så lang sagsbehandlingstid. Det er efter min mening lige lovligt langsomt.

I Dragør Kommune tager en byggesagsbehandling i gennemsnit 69 dage for at få behandlet en byggesags tilladelse eller byggesags anmeldelse. Det viser tal fra 2017 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er mere en dobbelt så langsomt som den gennemsnitlige kommune, hvor byggesagsbehandlingstiden er 31,4 dage. Til sammenligning behandles en byggesag i Tårnby Kommune på 45 dage i gennemsnit.

Det er ærgerligt, for det går ud over såvel private og virksomheder.  Og kan påvirke virksomhedernes indtjening og konkurrenceevne. Et godt erhvervsklima er helt afgørende for at tiltrække og fastholde virksomheder, der kan skabe arbejdspladser og penge til borgernes velfærd.

Det er den enkelte kommune selv, der er byggemyndighed og dermed den instans, som behandler byggesager og udsteder byggetilladelser. Det er med andre ord noget Dragør Kommune rent faktisk kan gøre noget ved. Og det skal gøres bedre!

I Liberal Alliance i Dragør arbejder vi for at fjerne det unødvendige og overflødige bureaukrati – den langsommelige sagsbehandling er kvælende for initiativlyst og iværksætteri.

 

Med venlig hilsen

Asger Larsen

Spidskandidat for

Liberal Alliance.

 

Tid til forandring

Tirsdag den 21.november 2017 er der valg til Dragør Kommunes kommunalbestyrelse. Det er dig som borger der skal bestemme, om ikke tiden er kommet til forandring i byrådet. De seneste 4 år har især været præget af store forandringer i skolestrukturen. En struktur som de ansvarlige politikere der havde ansvaret for den katastrofale ændring, nu står i kø for at ville genoprette lige op til valget.
Jeg er kandidat for Liberal Alliance (LA) i Dragør kommunalbestyrelse. En af mine mærkesager er skole og undervisning. Jeg støtter 3 selvstændige skoler på 3 matrikler, med en selvstændig ledelse. En stemme på Liberal Alliance, -liste i, er en stemme på det arbejde jeg og LA´s øvrige 4 kandidater vil lægge for dagen, i den kommende kommunalbestyrelse, i bestræbelserne på at genoprette trivslen på Dragørs skoler.
Vi ønsker mere frihed til skolerne, så de bedre kan indrette deres hverdag på den måde, der er bedst for den enkelte skole. Kommunen skal ikke detailregulere folkeskolerne, men i stedet overlade et større ansvar til skoleledelsen. Det er ude på den enkelte skole, at beslutningerne træffes bedst. Lad lederne få lov at lede. Lad skolebestyrelserne og forældrene være med til at skabe skolen, sammen med den lokale ledelse, uden indblanding fra den kommunale forvaltning. Det tror Liberal Alliance, at der kommer de bedste skoler ud af.
Der skal være balance mellem skole og fritid, så eleverne også har tid til at være børn. Mange børn i Dragør har været nødt til at droppe deres fritidsbeskæftigelser, på grund af en lang skoledag. Det er dog en direkte følge af den ændrede folkeskolelov. Derfor undrer det os, at Dragør Kommune ikke har været blandt ansøgerne til en forsøgsordning, om en kortere skoledag, som Undervisningsministeriet har givet kommunerne mulighed for.
LA vil arbejde for, at få mere kvalitet i undervisningen. Folkeskolelærere er uddannet til at undervise i folkeskolen. Og det er dygtige lærere der underviser på Dragørs skoler. Der sker en konstant udvikling indenfor undervisningsmetoder og rent fagligt. Vi skal derfor sikre, at vores lærere hele tiden har den nyeste viden indenfor deres fagområder. Derfor skal efteruddannelsen af lærerne styrkes. Vi skal have tilliden til skoleområdet og respekten for lærerne tilbage.
Liberal Alliance støtter et privat- eller friskole initiativ i kommunen. Der er mange gode og progressive kræfter der er klar til, at løfte opgaven og dermed gøre Dragør endnu mere mangfoldig på uddannelsesområdet.

En stemme på Liberal Alliance, -liste i, er en stemme på mit arbejdet for at Dragørs skoler kommer på ret kurs.

Bent André Kofod
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance

Udvikling og vækst

Tirsdag den 10. oktober afholdt Dragør Erhverv, som optakt til kommunalvalget, en erhvervspolitisk høring hvor spidskandidaterne kunne fortælle om hvordan de i fremtiden vil arbejde for at skabe et mere dynamisk og bæredygtigt erhvervsliv i Dragør.

Klare holdninger fra Liberal Alliance

For at skabe mere vækst og dynamik for vort lokale erhvervsliv er sagen enkel, vort lokale erhvervsliv skal have færre offentlige omkostninger i form af mindre skatter, afgifter og ikke mindst lokale handelsafgifter. Her er Liberal Alliances klare bud på bedre muligheder for erhvervslivet.,

Offentlig erhvervsfremme skal ske ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet. Og det bør ske gennem lavere skatter og smidig offentlig administration – ikke gennem offentlige puljer til projekter, jobkonsulenter og andre quick-fix løsninger. Kommunen skal kun udføre kerneopgaver og ikke konkurrere med private initiativer. De bedste vilkår for erhvervslivet sikres gennem lavere afgifter, en lavere grad af regulering og en mindre bureaukratisk offentlig administration.

Dækningsafgifte skal væk.

Dækningsafgiften er konkurrenceforvridende, fordi det kun er godt halvdelen af kommunerne, som opkræver dækningsafgift af deres virksomheder, og der er store forskelle på størrelsen af afgiften. Dækningsafgiften er en særskat, og kommunen skal begrænse opkrævningen til et absolut minimum og ideelt helt fjerne den.

Lokale handelsafgifter.

Det lokale erhvervsliv pålægges en lang række kommunale afgifter, f.eks. stadeafgifter, udeserverings afgifter osv. Ved at fjerne eller sænke disse handelsafgifter forbedrer vi det lokale erhvervslivs generelle ramme vilkår til gavn for de erhvervsdrivende, borgerne og turister.  Afgifter er skadelige for erhvervslivet og bør derfor fjernes eller sænkes til et minimum.

Udligningsregler.

Både nettomodtagerkommuner og nettoyderkommunerne mister incitament til at føre en ambitiøs vækstpolitik. Når skattegrundlaget stiger som følge af ressourcestærke tilflyttere, nye virksomheder eller generel vækst, tager den kommunale udligning op til 92 % af de ekstra kommunale indtægter. Udligningen kan være en barriere for at sænke skatterne i kommunerne, fordi en ændret adfærd kommer udligningsordingen til fordel.  Sænker man f.eks. grundskylden i en kommune, og grundpriserne som konsekvens stiger, så stiger udligningen også. Ved at gøre udligningsordningen mere retfærdig, kan man ansvarliggøre kommunerne og dermed give dem incitamenter.

Byggesagsgebyrer.

Høje byggesagsgebyrer er skadeligt for byggeriet og dermed for væksten. Det bør være en kommunalpolitisk målsætning at have så lave byggesagsgebyrer som muligt. Det vil skabe incitamenter for at iværksætte byggerier. ¨Både for private og for erhvervslivet.

Liberal erhvervspolitik.

Det arbejder vi for i Liberal Alliance, virksomheder i vækst. Dragør skal være de selvstændiges paradis og dermed bliver Dragør hovedstadsområdets mest attraktive bopælskommune. Vi skal derfor have øget antallet af private arbejdspladser – både små og store. Og kommunen skal være konkurrencedygtig på både pris og service. Vi skal fremme privat erhverv i alle sektorer og i hele kommunen og kommunen skal så vidt det er muligt købe varer og ydelser lokalt. Erhvervsservice skal aktivt promovere virksomheder både i og uden for kommunen og vi skal tænke nyt og gerne kopiere de bedste ideer fra andre kommuner.

Med venlig hilsen

Asger Larsen

Spidkandidat for
Liberal Alliance   

 

KV17 af Asger Larsen

Asger Larsen, Tidligere Borgmester i Dragør.

Mit navn er Asger Larsen. Jeg er 64 år og spidskandidat for Liberal Alliance.

Jeg har i 24 år aktivt deltaget i det lokalpolitiske arbejde i Dragør Kommunalbestyrelse og valgte i januar 2015 at gå til Liberal Alliance.

”Tungtvejende grunde til at vælge Liberal Alliance”       

Asger Larsen, spidskandidat

Udvikling og vækst

Der var tungvejende grunde til at jeg i januar 2015 valgte Liberal Alliance. Liberal Alliance står for en lokalt orienteret politik, baseret på borgerlige/liberale værdier, som jeg også står for.

Klare holdninger til kommunens bæredygtighed og selvstændighed er alt afgørende for den fremtidige udvikling og må ikke være en stopklods for debat og dialog med borgerne. Alt for længe har ”politisk korrekthed” været præget af manglende tiltag som skal sikre lokalsamfundets fremtid og dermed borgernes muligheder for  

”mere frihed – lavere skatter – højere vækst og mindre bureaukrati”.

Liberal Alliances mål er at Dragør skal være den mest attraktive bopælskommune i Hovedstadsområdet.

Lokalt vil Liberal Alliance gennem det politiske arbejde for en positiv udvikling på de kommunale kerneområder og ikke mindst væsentlige og mærkbare forbedringer af den kollektive trafik. Alt for længe har den offentlig busbetjening været for dårlig, det skal der gøres noget ved..

Liberal Alliance står for fornyelse og nytænkning og vi vil fastholde de borgerlige partier på afgivne valgløfter og i det hele taget påvirke beslutningsprocesserne i så høj grad som muligt. Alt selvfølgelig i dyb respekt for Dragør særegenhed og lange kulturelle historie.   

Også i det landspolitiske perspektiv gør Liberal Alliance en forskel.

Liberal Alliances program er en forfriskende fornyelse og med en nutidighed, der er grundigt dokumenteret og bekræftet af mange af landets bedste og førende forskere, analytikere og økonomer.

Liberal Alliances program er holdningerne klare og en fast kurs er lagt, uden de mange populistiske kompromisser, vi desværre har set fra de øvrige borgerlige partiers side.

Hos Liberal Alliance finder man klare præcise holdninger på særligt fire områder;

”skattepolitik, gang i væksten, mindre bureaukrati og frihed med færre forbud og påbud”.

Med andre ord er Liberal Alliance er et nutidigt, moderne liberalt/ borgerligt parti. Liberal Alliance følger med tiden og har indset, at vi er nødt til, at have love, regler, erhvervsforhold, skatter og afgifter, der gør handelsnationen Danmark konkurrencedygtig i en global Verden, så vi kan bevare og udbygge den velfærd, tidligere generationer har skabt.  

Ved valget i november 2017 er det mit håb at vælgerne vil give Liberal Alliance et klart og styrket mandat til at få optimal indflydelse på beslutningsprocessen og dermed udviklingen i kommunen, dette til gavn for byens borger.   

Sæt kryds ved din spidskandidat Asger Larsen – valget er dit, det er dig der betaler.

Asger Larsen

Der er 100 gode grunde til at stemme på Liberal Alliance, her er der fire gode grunde.

”Mere frihed, Lavere skatter, Højere vækst og Mindre bureaukrati”.

Liberal Alliance ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for Dragørs borgere – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt. Målet er at Dragør skal være Danmarks mest attraktive bopælskommune.

Generalforsamling i Liberal Alliance, Dragør

I onsdags, den 3. maj 2017 afholdtes endnu engang den årlige generalforsamling i Liberal Alliance, Dragør. Den lokale partiforening, der etableredes i 2012, kort før sidste kommunalvalg i 2013, har i de forløbne år formået, at markere sig og være synlige i debatten i Dragør.

Året der gik
Generalforsamlingen foregik på Dragør rådhus og formand Trine Søe kunne byde velkommen til de fremmødte med en beretning, der bl.a. indeholdt omtale af de mange lokalpolitiske markeringer, Liberal Alliance, Dragør, har bidraget med i det seneste år, ikke mindst gennem vores spidskandidat, byrådsmedlem og tidligere borgmester Asger Larsen.

Formanden glædede sig meget over den konsensus og gode vilje, der præger lokalforeningen. Nye medlemmer er det også blevet til, og Trine Søe kunne konstatere, at bestyrelsen arbejder godt og aktivt sammen med Asger Larsen.

Liberal Alliance forsøger så, at sige, at være økonomiens vogter og sætter ofte fingeren på økonomisk uansvarlige forslag, kræver svar fra forvaltningen, når budgetter overskrides eller når vi får kritik fra de kontrolmyndigheder, der holder øje med kommunernes forvaltning.

Senest markerede vi os kraftigt i forbindelse med kommunens påtænkte (meget dyre) leje af private villaer til flygtninge, nogle med havudsigt. Det blev forpurret.

Det rundhåndede flertal i kommunalbestyrelsen har fremlagt forslag til anvendelse af hele 60.000 kroner til etablering af to helt simple vejbump, hvilket Liberal Alliance naturligvis har protesteret mod. Er hastighedsbegrænsningen nødvendig, må det kunne gøres billigere. Fordi der er likviditet, skal pengene ikke klattes væk.

Kommunen har ”for mange penge” i kassen. Nogle kommunalpolitikere ønsker, at bruge pengene, men vi ved, der kommer en dag, hvor renterne stiger og vi virkelig får problemer med kommunens store gæld, oprindelig skabt i Liste T’s tid ved roret i Dragør. Liberal Alliances Asger Larsen har således foreslået, at 40-50 millioner kroner af kommunens overskudslikviditet, anvendes til nedbringelse af kommunens gæld og et tilsvarende beløb til sænkning af grundskylden, en mærkesag for Liberal Alliance.

LA Dragørs nye bestyrelse
Trine Søe blev enstemmigt genvalgt til formand og Bent Kofod blev valgt til næstformand. Yderligere fem medlemmer blev valgt til LA Dragørs bestyrelse.

Kandidater til kommunalvalget
Blandt de tilstedeværende blev også valgt kandidater til KV17. Spidskandidat er Asger Larsen og desuden opstiller Torben Kristensen, David A.S. Jacobsen, Thomas Koch, Lau Laustsen og Bent Kofod. Interesserede medlemmer blev opfordret til, at søge opstilling på et kommende suppleringsmøde.
Asger Larsen er desuden opstillet for Liberal Alliance ved regionsrådsvalget.

Politisk drøftelse
Ved generalforsamlingerne er indført et fast punkt: ”Politisk drøftelse”, hvor debatten gik livligt. Desforuden afholdes de fleste bestyrelsesmøder gennem året åbne, således at medlemmerne kan få et godt indblik i, hvordan dagsordnerne er sammensat og hvordan møderne afvikles. Det skulle også gerne få flere til, at melde sig under det økonomisk ansvarlige liberale banner og måske endda få lyst til, at deltage i bestyrelsesarbejdet.

KV17, den 21. november 2017
Med vælgernes opbakning ved det kommende kommunalvalg, vil Liberal Alliance i endnu højere grad kunne medvirke til, at holde de gavmilde byrødder på dydens smalle sti, og dermed sikre Dragør en god økonomi; grundlaget for velfærd og selvbestemmelse.

Torben Kristensen

 

Kandidaterne til KV17